Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2015-48 ze dne 9.12.2015

15.12.15

Souhrn usnesení č. 48/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9. 12. 2015

 

 

Bez osobních údajů

1452/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 9. 12. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                             

1453/15

 

Rada města ukládá

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství zjistit cenu doplnění dopravního modelu

o počet vozidel vyjíždějících z parkoviště společnosti Iveco na K1.

 

Zodpovídá: paní Šťastná

Termín: do 31. 12. 2015

 

                                                                                                                     

 

 

1454/15

 

Rada města bere na vědomí

rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                         

1455/15

Rada města souhlasí   

s uzavřením smluv o výpůjčce pozemků a nemovitostí v areálu městského stadionu mezi Technickými službami Vysoké Mýto (IČO 70888671) a SK kanoistiky Vysoké Mýto (IČO 49815903), Klubem kuželkářů Vysoké Mýto (IČO 44468482), SK Vysoké Mýto (IČO 44473508), Atletickým clubem Vysoké Mýto (IČO26590182) za stávajících podmínek.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  1.1.2016

                                                                                                                     

                                              

1456/15

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta z rozpočtu města na rok 2016 ve výši 5 000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení okresu Ústí nad Orlicí, IČO 00435821, na odměny oceněným v rámci slavnostního vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a kolektivů okresu Ústí n. O. za rok 2015. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením příslušné položky rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2016.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: leden 2016

                                                                                                                     

1457/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 703 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 703 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 09.04.1948), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a řádně plněn uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1458/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Denisou Ferkovou (nar. 05.08.1985) a panem Janem Ferkem (nar.06.04.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a řádně plněn uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

1459/15

 

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Petíkovou (nar. 07.05.1994) a panem Davidem Bykarem (nar. 20.12.1993), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a řádně plněn uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

1460/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Jaroslavou Giňovou (nar. 01.01.1955) a panem Františkem Giňou (nar.23.06.1954), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a řádně plněn uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1461/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Renatou Husárovou (nar. 15.02.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a řádně plněn uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

1462/15

 

Rada města neschvaluje

 

přednostní přidělení bytu panu Václavu Kašnému (nar.16.08.1982), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto a Žanetě Bubnové (nar.29.10.1985), bytem Plk.B.Kohouta 817, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1463/15

Rada města schvaluje

 

výzvu na zakázku malého rozsahu s názvem: „Výběr pojistitele města Vysoké Mýto“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení:

1)         Mgr. Petr Panýr (náhr. Mgr. Kateřina Sedláčková)

2)         Ing. Roman Baťa (náhr. Ing. František Jiraský)

3)         Ing. Jana Holubová (náhr. JUDr. Libor Poláček)

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1464/15

Rada města zrušuje

usnesení Rady města ze dne 2.12.2015, ve věci splátkových kalendářů pana Pavla Ferka (nar. 30.03.1984), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, Jiřiny Jirečkové (nar. 24.01.1952), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, Renaty Husárové (nar. 15.02.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, Denisy Ferkové (nar. 05.08.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, Jaroslavy Giňové (nar. 01.01.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1465/15

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Pavla Ferka (nar. 30.03.1984), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 13.789 Kč v 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.200 Kč, 1 x 589 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1466/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Renatu Husárovou (nar. 15.02.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 18.908 Kč v 18 měsíčních splátkách: 17 x 1.100 Kč, 1 x 208 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1467/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Denisu Ferkovou (nar. 05.08.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve 4 měsíčních splátkách: 3 x 1.000 Kč, 1 x 110 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

1468/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Jaroslavou Giňovou (nar. 01.01.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 3.793 Kč v 8 měsíčních splátkách: 7 x 500 Kč, 1 x 293 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1469/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072019_1/VB „Reko MS Vysoké Mýto – Gen. Závady +1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1196/3, 4874, 4875/4, 4875/5, 4875/6 a 4877 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3944-129/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.100,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

           

                                                                                             

1470/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071105_2/VB  „Reko MS Vysoké Mýto – Kpt. Poplera II“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4844/14 a 4844/15 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3945-130/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 7.900,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

1471/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 41838_1/VB  „Reko NTL Vysoké Mýto – Prokopa Velikého“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4644/89, 4644/250, 4664/90, 4920/1, 4934, 4942/3 a 4943/3 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3963-158/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 50.900,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1472/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 43520_1/VB  „Reko NTL Vysoké Mýto – Vítězná +2“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4643/4, 4643/5, 4643/39, 4944 a 4947/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3962-156/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 54.600,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

1473/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 56346_3/VB „Reko MS Vysoké Mýto – Pražská +3“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 4809/3, 4882, 4883/4, 4883/5, 4884, 4900/4, 4900/5, 4900/6, 4900/11, 4900/12 a 4901/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3943-123/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 62.400,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1474/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700071892_2/VB „Reko MS Vysoké Mýto – Dráby 542“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. č. 5121/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3961-154/2015. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 900,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

1475/15

Rada města schvaluje

odměnu ředitelce MŠ Slunečná Mgr. Stanislavě Burešové za II. pololetí roku 2015 ve výši

xx Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1476/15

Rada města schvaluje

odměny ředitelů/ek škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných městem Vysoké Mýto, za II. pololetí roku 2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1477/15

Rada města odkládá

 

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených se společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, pro akci „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 16. 12. 2015

                                                                                                         

1478/15

Rada města odkládá

 

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, pro akci „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“ v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 16. 12. 2015

                                                                                                         

1479/15

Rada města odkládá

 

uzavření Smlouvy o právu umístit a provést stavbu se společností TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25281470, pro akci „Úprava komunikace do areálu společností TOMIL s.r.o. a IVECO Czech Republic, a.s.“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: do 31. 3. 2016

 

                                                                                                         

1480/15

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o narovnání s vlastníkem nemovitosti čp. 97, Vysoké Mýto – město, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1481/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 27.07.2015 se společností H & B delta s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ: 25835661, jako zhotovitelem veřejné zakázky na stavební práce, zadanou formou jednacího řízení bez uveřejnění, pod názvem: „Obnova Choceňské věže - dodatečné stavební práce“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.12.2015

1482/15

 

Rada města neschvaluje

 

uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí vyplývající ze Směnné smlouvy uzavřené dne 28.07.2015, jejíž poplatníky jsou p. xy a pí xy.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 09.12.2015

                                                                                                         

1483/15                     

 

Rada města zrušuje

 

usnesení RM ze dne 02.12.2015 ve věci doporučení vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015.

                                                                                                                     

1484/15

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmou následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015               

           

                                                                                                                     

 

 

1485/15                                                                                       

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Rozpočtové opatření č.4-2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

                                                                                                         

1486/15

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a členů rady města.         

                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                                                                

Ing. Roman  B a ť a                                                   Jiří  K o v a ř í k

   místostarosta                                                          člen rady města