Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Usnesení RM 2015 - 47 ze dne 2. 12. 2015

11.12.15

1389/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 2. 12. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1390/15

 

Rada města schvaluje

návrh na přijetí daru, konkrétně 11 obrazů, od rodiny Mesarčovy. V darovací smlouvě bude uvedeno, že v případě, že bude některý z obrazů vystaven, bude označen informací „dílo MG darovala rodina Mesarčova“. Pověřuje kurátorku MG Ivetu Danko vypracováním darovací smlouvy a následně převzetím těchto obrazů.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                               

 

                                                                                                                                 

 

 

1391/15

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto ze dne 19.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2015

 

                                                                                                                     

 

 

1392/15

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2016 v hodnotě 3.000,-Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Litomyšl, Ústí nad Orlicí a Choceň a dále Senior dopravě ČČK Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OFI

Termín: 31.12.2015

                       

                                                                                 

1393/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Vysoké Mýto na období 2014-2023 – aktualizace listopad 2015

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

                                                                                                         

1394/15

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Programu podpory v oblasti životního prostředí v roce 2016 včetně příloh podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 3. prosince 2015

                                                                                                                                 

1395/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 709 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 709 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Bledou (nar. 24.11.1963), bytem Kollárova 1561, Písek na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1396/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Adrianou Ferkovou (nar. 19.07.1984) a panem Pavlem Ferkem (nar.30.03.1984), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

           

                                                                                                                     

1397/15

Rada města schvaluje

 

vyjmutí bytu č. 701 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z režimu ubytovny a jeho převedení do režimu nájemních bytů a uzavření nájemní smlouvy na byt č. 701 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Zetem (nar. 25.09.1953), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 budou uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1398/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Matějkovou (nar.18.01.1973), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1399/15

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Svatoslavou Fišerovou (nar.12.02.1949), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1400/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.12.2015 do 31.12.2015 za podmínky, že k 30.11.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1401/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.12.2015 do 31.12.2015 za podmínky, že k 30.11.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                       

                                                                                                         

1402/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.12.2015 do 31.12.2015 za podmínky, že k 30.11.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1403/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.12.2015 do 31.12.2015 za podmínky, že k 30.11.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1404/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči MěBP.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

 

1405/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči MěBP.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1406/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar.14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1407/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

 

 

1408/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Radkou Stratílkovou (nar. 12.03.1981), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

 

 

1409/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar.29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2017.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

 

1410/15

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Sedlákem (nar.21.04.1982), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 29.02.2016 za podmínky řádného placení nájemného a dodržování uzavřeného splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1411/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar.20.11.1964) a Natašou (nar.10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1412/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1413/15

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Jana Hájková za byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Denisa Labová.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1414/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Ivana Mrázka (nar. 28.04.1972), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 6.605 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1.000 Kč,          1 x 605 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                       

                                                                                             

1415/15

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Petru Chlumeckou (nar. 23.09.1974), bytem nám.Přemysla Otakara II., č.p.15, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 6.377 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 1.000 Kč, 1 x 377 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1416/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Ivetu Dudovou (nar. 04.03.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 23.691 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 5.000 Kč, 1 x 3.691 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1417/15

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Davida Dudu (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 13.303 Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 3.000 Kč, 1 x 1.303 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                                 

1418/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

 

Zastupitelstvo města schvaluje

Změny zřizovacích listin škol a školských zařízení města Vysokého Mýta:

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov

Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto

Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto

Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto

Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto

Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto

Základní umělecká škola, Vysoké Mýto

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, v úplném znění,

dle předloženého návrhu, s účinností od 1.1.2016.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1419/15

Rada města ruší

usnesení č. 1302/15 ze dne 4. 11. 2015.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

1420/15

Rada města souhlasí:

 

s přijetím finančních a nepeněžitých darů pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, od firem:

Firma KONFIN s.r.o. ve výši 2.520 Kč – finanční dar určený na úhradu vstupného do zábavního parku Tongo Hradec králové

First International Company s.r.o. ve výši 5.000 Kč – finanční dar určený na úhradu dětských slavností a besídek v MŠ

Firma Vladimír Jiříček – nepeněžitý dar k zajištění Mikulášské nadílky

Firma Nopek a.s. – nepeněžitý dar k zajištění Mikulášské nadílky

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                   

 

 

1421/15

 

Rada města souhlasí:

 

s přijetím finančního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, od:

MUDr. Hany Peškové, Husova 191/IV, 566 01 Vysoké Mýto – finanční dar v hodnotě 3 000,-Kč, tato finanční částka bude určena na vybavení třídy – didaktické hry pro děti.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                     

 

 

1422/15

 

Rada města schvaluje

 

Vyhlášení Programu podpory v oblasti školství v roce 2016 včetně příloh podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 3. prosince 2015

 

                                                                                                                     

 

1423/15

 

Rada města schvaluje

 

Vyhlášení Programu podpory v oblasti sportu v roce 2016 včetně příloh podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 3. prosince 2015

 

                                                                                                         

  

1424/15

Rada města schvaluje

 

nákup  osobního automobilu od firmy MotoTrade V.M s.r.o IČO:22822498 dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                 

 

 

1425/15

Rada města souhlasí

 

se změnou přílohy č. 2 Vnitřního předpisu města Vysoké Mýto č. 19-2012 – Podklady pro přiznání osobního příplatku, s účinností od 1.1.2016, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

  

1426/15

 

Rada města schvaluje

 

Vyhlášení Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny v roce 2016, včetně příloh dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OSZ

Termín: 3. prosince 2015

                                                                                                                     

 

  

1427/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25923099, se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, a to:

  1. Vodovod - V Peklovcích, pořizovací hodnota 822 629,00 Kč,
  2. Vodovod 2. etapa - Vinice, pořizovací hodnota 4 730 863,00 Kč,
  3. Skupinový vodovod Svařeň, pořizovací hodnota 3 845 625,00 Kč,
  4. Vodovod - Pivovarská, pořizovací hodnota 515 712,00 Kč,
  5. Kanalizační stoka - Autodrom, pořizovací hodnota 468 675,00 Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015

                                                                                                         

 

 

1428/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 3457 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši xx Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015

 

                                                                                                         

  

1429/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 1/2 na pozemcích parc. č.  4666/276, 4666/386, 4666/388, 4666/391, 4666/392, 4666/393, 4666/394,  4666/395,  4666/400 a 4666/419 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši xx Kč.  Cena odpovídá významu pozemků pro plánovanou budoucí výstavbu RD v dané lokalitě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015

 

                                                                                                                                 

1430/15

Rada města odkládá

 

záměr prodat pozemek parc. č. 2946/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 (na pozemku stojí stavba: Choceňské Předměstí, č.p. 493, rodinný dům, LV 3191) a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3967-177/2015 označený jako parc. č. 2946/11 orná půda o výměře 577 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 2946/66 a původní pozemky parc. č. 2945/1, 2946/8, 2946/11 a 5020/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 15. 1. 2015

                                                                                                                     

           

1431/15          

 

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se mění vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky 3/2013 a 4/2014.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015                                      

 

 

 

  

1432/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru, a to stavby garáže bez čp/če stojící na parc. č. 2229/4 v v k.ú. Vysoké Mýto od TJ Spartak Karosa Vysoké Mýto, IČ 15028542.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.12.2015

                                                                                                                     

 

 

1433/15

 

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – části pozemku parc. č. 4784  v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4 m2 za účelem prodeje jmelí a vánoční vazby dne 05.12.2015 pro p. Josefa Truhláře, bytem Jaroslav 49.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 05.12.2015

                                                                                                                     

 

 

1434/15

 

Rada města schvaluje

 

pořízení právní analýzy smlouvy č. 2021 o výpůjčce pozemků uzavřené dne 21.12.2005 s AEROKLUBEM Vysoké Mýto, , IČ: 00428230, včetně souvisejících dodatků, a to u KVB advokátní kanceláře s.r.o., IČ: 01460412. Součástí analýzy bude posouzení platnosti a účinnosti této smlouvy a možnosti ukončení smluvního vztahu upraveného touto smlouvou.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

                                                                                                                     

 

1435/15

 

Rada města ukládá

 

řediteli Městského bytového podniku Jiřímu Ropkovi vypracovat analýzu vzniku dluhů na úrocích z prodlení (poplatcích z prodlení), vymahatelnost těchto dluhů a návrh řešení.

Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: do 9. 12. 2015 

 

                                                                                                         

1436/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 1 176 000,00 Kč na městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

                                                                                                                     

1437/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 8 602 000,00 Kč na provoz a činnost VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

                                                                                                                     

1438/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí dotace VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s., IČ: 28852150, ve výši 5 574 000,00 Kč na provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2016.

II. uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: prosinec 2015

                                                                                                                     

 

  

1439/15

 

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Programu podpory v oblasti kultury v roce 2016 včetně příloh podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 3. prosince 2015

                                                                                                                     

1440/15

Rada města schvaluje

 

vyhlášení Programu podpory v oblasti spolupráce s partnerskými města v roce 2016 včetně příloh podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: 3. prosince 2015

                                                                                                         

 

 

1441/15

 

Rada města schvaluje

 

stanovisko v následujícím znění: „Město Vysoké Mýto souhlasí s těžbou cihlářské hlíny v dobývacím prostoru Vysoké Myto ev.č. 70592 za podmínky, že firma, která bude těžbu provádět, zajistí očistu nákladních vozidel před vjezdem na místní komunikaci a průběžné čištění místní komunikace od hlíny v průběhu dopravy vytěžené cihlářské suroviny, a dále za podmínky, že před každým započetím a po ukončení jednotlivých etap těžby budou provedeny pasporty stavu dotčeného úseku místní komunikace s tím, že firma provádějící těžbu bude povinna odstranit zjištěná vzniklá poškození předmětné místní komunikace.

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 18.12.2015

                                                                                                                     

1442/15

 

Rada města schvaluje

stanovisko města ve znění: „Město Vysoké Mýto požaduje v návrhu koncepce Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ05 – Severovýchod uvést město Vysoké Mýto jako lokalitu, ve které jsou doporučeny k realizaci aktivity v rámci následujících navrhovaných opatření: AB4 – výstavba a rekonstrukce železničních tratí, AB6 - odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride, AB15 - zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu a AB17a - omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně, prověření a doplnění vegetačních pásů u hlavních dopravních tahů (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy). Dále město trvá na svém požadavku, aby město Vysoké Mýto bylo zařazeno mezi obce Pardubického kraje, pro něž jsou stanoveny emisní stropy pro silniční dopravu (viz připomínky města k návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zvyšování kvality ovzduší severovýchod – zóna CZ05 ze dne 17.08.2015, č. j. MUVM/26710/2015).

Zodpovídá: Ing. Milan Zeman - referent strategického plánování

Termín: 04.12.2015

                                                                                                         

 

1443/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.07.2015 se společností VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 26001187, na akci „Přeložka plynovodu a ostatních sítí přístavby Krytého plaveckého bazénu“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.01.2016

           

 

                                                                                                         

1444/15

Rada města schvaluje

Veřejnoprávní smlouvu o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Českým zahrádkářským svazem, z. o. Tyršovo náměstí 263, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 49314581, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: jednání ZM

 

                       

                                                                

 

1445/15

Rada města schvaluje

odměnu pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Svatoše dle předloženého návrhu.

 

  

 

1446/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Pavla Ferka (nar. 30.03.1984), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 57.852 Kč v 58 měsíčních splátkách:              57 x 1.000 Kč, 1 x 852 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1447/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Jiřinu Jirečkovou (nar. 24.01.1952), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 18.180 Kč v 19 měsíčních splátkách: 18 x 1.000 Kč, 1 x 180 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                                     

1448/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Renatu Husárovou (nar. 15.02.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 83.611 Kč v 84 měsíčních splátkách: 83 x 1.000 Kč, 1 x 611 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1449/15

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Denisu Ferkovou (nar. 05.08.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 61.679 Kč v 62 měsíčních splátkách: 61 x 1.000 Kč, 1 x 679 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1450/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Jaroslavou Giňovou (nar. 01.01.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu včetně úroku z prodlení v celkové výši 18.698 Kč v 38 měsíčních splátkách: 37 x 500 Kč, 1 x 198 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2015. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2015

                                                                                                         

1451/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.