Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2015-45 ze dne 18.11.2015

23.11.15

Souhrn usnesení č. 45/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18. 11. 2015

1341/15

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 18. 11. 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1342/15

 

Rada města schvaluje

plán inventur na rok 2015.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

1343/15

Rada města jmenuje

členy inventarizačních komisí dle přílohy č. 1 plánu inventur na rok 2015.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                                     

1344/15

 

Rada města deleguje

na tajemníka MěÚ svoji pravomoc jmenovat případné další členy inventarizačních komisí, kteří budou následně doplněni do radou města schváleného Seznamu členů inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Vysokého Mýta za rok 2015 (Příloha č. 1 plánu inventur).

Zodpovídá: tajemník

Termín: průběžně

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

1345/15

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2015 ve znění doplňku č.1.

                                                                                                         

                                                                      

1346/15

Rada města schvaluje

uzavření kupní smlouvy se společností JVM Computers spol. s r.o., Vídeňská 744/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45311684 jako dodavatelem 4 ks tiskáren OKI ML6300FB-SC-MVCR za nabídkovou cenu, která bez DPH činí 95 946 Kč (23 968,50 Kč bez DPH za 1 ks).

Termín:           ihned

Zodpovídá:      vedoucí oddělení IT

 

                                                                                                         

1347/15                                                                    

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. snížení dotace poskytnuté VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ, o. p. s. na úhradu provozních nákladů spojených s činností Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra z 6 050 000,00 Kč na 5 573 612,00 Kč.

II. uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 03/ZM/2015.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: listopad 2015

                                                                                                         

1348/15

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, paní Mgr. Soni Teplé, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1349/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, Mgr. Mirky Pátkové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

                                              

1350/15

                                                          

Rada města schvaluje

plat zastupující ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, Mgr. Heleny Mandíkové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

                          

1351/15

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, Mgr. Stanislavy Burešové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1352/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, Mgr. Hany Štindlové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1353/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, Mgr. Martiny Wichové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1354/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Bc. Edity Lipavské, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1355/15

 

Rada města schvaluje

plat ředitelky Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, Mgr. Heleny Kejzlarové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                                     

1356/15

Rada města schvaluje

plat ředitelky Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Mgr. Ivy Vrátilové, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1357/15

Rada města schvaluje

plat ředitele Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, PaedDr. Jiřího Podroužka, s účinností od 1.11.2015, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

1358/15

Rada města ukládá

vedoucímu odboru vnitřních věcí připravit návrh kritérií pro stanovení osobního příplatku ředitelům školských příspěvkových organizací.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: 2. 12. 2015

                                                                                                         

1359/15

Rada města jmenuje

 

Konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Správy školských zařízení -  domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, v tomto složení:

Mgr. Helena Kejzlarová – zástupkyně zřizovatele – předsedkyně komise

Mgr. Helena Mandíková – zástupkyně zřizovatele – členka komise

Aleš Felgr – zástupce zřizovatele – člen komise

Jarmila Jachová – zástupkyně Krajského úřadu PK – členka komise

Mgr. Pavel Skokan – ředitel Pardubického inspektorátu ČŠI – člen komise

Bc. Marie Bártková – zástupkyně ředitele Správy školského zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace – členka komise

Radomíra Pešinová, DiS. – zástupkyně Domova mládeže při VOŠP a SPGŠ Litomyšl – členka komise

                                                                                                         

 

1360/15

 

Rada města pověřuje

 

funkcí tajemníka konkursního řízení na ředitele/ředitelku Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, Radku Dospělovou, zaměstnankyni MěÚ Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

                                                                                                         

1361/15

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

I. Účast společnosti na vyhlášené dražbě nemovitých věcí, a to pozemků parc.č. 4596/46, 4596/65, 4596/66 a 4948/1, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

II. Nabytí shora uvedené nemovitých věcí v případě, že se společnost stane vydražitelem.

III. Zajištění úhrady za předmětné nemovité věci specifikované v bodě I. v případě jejich nabytí.

Zodpovídá: jednatel společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.

Termín: ihned

                                                                                                         

1362/15

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3974-205/2015 označeného jako parc. č. 4214/89 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

                                                                                                                     

1363/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemníka a členů rady města.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a

místostarosta