Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2015-39 ze dne 7.10.2015

12.10.15

Souhrn usnesení č. 39/15

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7. 10. 2015

 

Bez osobních údajů

 

 

1154/15

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 7. 10. 2015.

1155/15

Rada města souhlasí

 

s přijetím prostředků z grantu programu Erasmus+ pro Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto, IČ: 21551189, Jeronýmova 100, dle předložené žádosti.

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová a vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1156/15

Rada města schvaluje

 

zajišťování stravování pro děti z Mateřské školy Hrušová, IČ 71294261, Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto, Lidická 688, IČ: 70998680 a zároveň podání žádosti paní ředitelky Mgr. Martiny Wichové o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro:

  1. školní jídelnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ 70998680, které se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných ze 110 na 125 s účinností od 1. 9. 2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

1157/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1158/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 165 323,33,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 165 323,33,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá

Termín: 30. 11. 2015

1159/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1160/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, IČ: 00856878, Jiráskova 317, 566 01 Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 589 231,69,- Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 589 231,69,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30. 11. 2015

1161/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 709986671, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1162/15

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 709986671, Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 34 399,52,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 34 399,52,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková

Termín: 30. 11. 2015

1163/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1164/15

Rada města ukládá

 

na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 152 340,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 152 340,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30. 11. 2015

1165/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1166/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 116 019,25,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 116 019,25,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30. 11. 2015

1167/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

 

 

1168/15

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 58 547,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 58 547,-Kč

 

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská

Termín: 30. 11. 2015

1169/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1170/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 26 424,97,-KčKč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 26 424,97,-Kč

 

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová

Termín: 30. 11. 2015

1171/15

Rada města povoluje

 

Na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Správě školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, IČ: 71294791, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, převod z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie.

1172/15

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 6, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, IČ: 71294791, Gen. Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 14 319,52,-KčKč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v následujícím termínu a výši:

30. 11. 2015 – 14 319,52,-Kč

 

Zodpovídá: PaedDr. Jiří Podroužek

Termín: 30. 11. 2015

1173/15

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/15/20878 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

1174/15

Rada města schvaluje

 

vyřazení dlouhodobého majetku – inv. Číslo 374 „zpracování lesních hospodářských osnov“ v pořizovací ceně 496 825,- Kč a inv. Číslo 384 „zpracování lesních hospodářských osnov“ v pořizovací ceně 394 604,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Termín: ihned

1175/15

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče Rybář tech s.r.o., Vavřinec – Suchdol 22, 679 13 Vavřinec, IČ: 27730000, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: “Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla stanoveným zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

1176/15

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“ je nabídka uchazeče ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ: 29187923.

Celkové pořadí nabídek je následující:

  1. ALFA PROFI s.r.o., Útěchov      52, 644 00 Brno, IČ: 29187923,

za nabídkovou cenu 543.500,00 Kč bez DPH, s DPH 657.635,00 Kč.

1177/15

Rada města schvaluje

 

uzavření kupní smlouvy se společností ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ: 29187923, jako dodavatelem akce: „Dovybavení kompostárny Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 543.500,00 Kč bez DPH, což činí 657.635,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2015

1178/15

Rada města přijímá

dotaci na akci „CZ.1.02/3.2.00/15.27274 Realizace úspor energie - ZŠ Knířov“, identifikační číslo EDS: 115D222006424, identifikační číslo EIS: reg. č. IS SFŽP 15234353, určenou Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j.: 115D222006424/2 ze dne 11.09.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

1179/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 15234353 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, k projektu „CZ.1.02/3.2.00/15.27274 Realizace úspor energie – ZŠ Knířov“, identifikační číslo EDS: 115D222006424, identifikační číslo EIS: reg. Č. IS SFŽP 15234353, podle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2015

1180/15

Rada města schvaluje

přijetí dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j: 115D132000623/2, ze dne 23.09.2015, identifikační číslo EDS 115D132000623 na akci: „CZ.1.02/7.1.00/15.29199 Revitalizace školní zahrady MŠ Lidická“, identifikační číslo EIS: IS SFZP 15244327.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2015

1181/15

Rada města schvaluje

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zrušení zadávacího řízení na akci „Mikádo - opravy objektu čp. 190 - oprava střechy“, „Nátěry střechy sportovní haly ul. Generála Závady čp. 118“, z důvodu neposkytnutí řádné součinnosti vybraným uchazečem, potřebné k uzavření smlouvy o dílo.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

1182/15

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“ s Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 30.11.2015

1183/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Karlem Benešem (nar.07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1184/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Lucií Mikovou (nar. 15.09.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1185/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Andrejem Ferkem (nar.20.04.1972), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1186/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1187/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar.10.04.1958) a Květou (nar.22.09.1958) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1188/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar.28.03.1983) a Stanislavem (nar.23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1189/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Natašou Bykarovou (nar. 11.11.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1190/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Husárem (nar. 05.03.1992) a paní Janou Balážovou (nar. 10.08.1995), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1191/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1192/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou ( nar.08.09.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1193/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1194/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Nikolasem Ferkem (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1195/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1196/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar.11.12.1965) Husárovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1197/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1198/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1199/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Giňou (nar.10.11.1988) a  Marcelou Bykárovou (nar.28.10.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1200/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1201/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar.12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1202/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1203/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Márií Fekovou (nar.15.06.1942), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1204/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1205/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou (nar.13.10.1993) a Štefanem (nar.04.06.1993) Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a předložení potvrzení z odboru finančního.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1206/15

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar.20.11.1964) a Natašou (nar.10.04.1967) Ferkovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o.. 

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1207/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.10.2015 za podmínky, že k 30.09.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1208/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.10.2015 za podmínky, že k 30.09.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1209/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2015 do 31.10.2015 za podmínky, že k 30.09.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1210/15

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Rabasovou  (nar. 04.06.1980), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2015 za podmínky úhrady všech závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o..

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1211/15

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1212/15

Rada města schvaluje

změnu splatnosti splátky nájemného dle Nájemní smlouvy č. 674 uzavřené se společností Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791 za měsíc červenec 2015, srpen 2015 a září 2015 tak, že tyto splátky nájemného budou splatné do 31.10.2015.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1213/15

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku k nájemní smlouvě č. 674 uzavřené se společností Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 71294791, kterým se změní splatnost ročního nájemného tak, že roční nájemné bude hrazeno ve dvou stejných splátkách vždy do 30.6. a 31.12. příslušného kalendářního roku.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1214/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Iveco Czech Republic, a. s., IČ 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. Č. 4901/1, 4900/10 a 4900/3 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany budoucí oprávněné vlastním nákladem, vhodným a bezpečným způsobem vést přes předmětné pozemky kabeláž, její provozování a udržování a s tím související právo vstupu a vjezdu budoucí oprávněné strany či jejích dodavatelů na předmětné pozemky za účelem provozu vedení, údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1215/15

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi městem Vysokým Mýtem a společností Iveco Czech Republic, a. s., IČ 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto; věcným břemenem bude dotčen pozemek parc. Č. 4906/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany budoucí oprávněné vlastním nákladem, vhodným a bezpečným způsobem vést přes předmětný pozemek kanalizační vedení, jeho provozování a udržování a s tím související právo vstupu a vjezdu budoucí oprávněné strany či jejích dodavatelů na předmětný pozemek za účelem provozu vedení, jeho údržby a oprav. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1216/15

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 996/15 ze dne 18.8.2015.

1217/15

Rada města souhlasí

se zavedením plynového potrubí do objektu prádelny v areálu budovy nemocnice č.p.167 v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě v rozsahu dle přiložené žádosti Vysokomýtské nemocnice, příspěvkové organizace Pardubického kraje s podmínkou, že v případě ukončení užívacího vztahu nebude uživatel požadovat po městu Vysokém Mýtu prostředky vynaložené na stavební úpravy a plynový kotel s příslušenstvím v budově prádelny bude ponechán v provozuschopném stavu a nabídnut vlastníku budovy prádelny k odprodeji nejvýše za zůstatkovou kupní cenu. 

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

1218/15

Rada města schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 662 ze dne 31.1.2013 uzavřené s manželi xy, bydlištěm xx, dohodou  ke dni 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí OSM

Termín: ihned

1219/15

Rada města schvaluje

změnu splatnosti splátky nájemného za IV. čtvrtletí roku 2015 ve výši 117.387,50Kč dle Smlouvy č. 306 o nájmu nebytových prostor uzavřené se Speciální základní školou Vysoké Mýto, IČ: 70851867  tak, že tato částka bude uhrazena takto:

29.346,50 bude uhrazeno  do 31.1.2016

29.347,-Kč bude uhrazeno  do 30.4.2016

29.347,-Kč bude uhrazeno  do 31.7.2016

29.347,-Kč bude uhrazeno  do 31.10.2016

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1220/15

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o provedení stavby pro výměnu telekomunikačního vedení v rozsahu dle přiložené situace mezi společností GREVIS a.s., IČ: 25695673, se sídlem Přetlucká 126/17, Strašnice, Praha 10, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Petrem Říhou jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. Č. 4809/3, 4900/6, 4900/5, 4881, 4920/1, 4921, 4922/2, 1916, 4923/3, 4923/2, 1886, 4924, 1889/6, 4927 a 4929, vše v obci a  k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.10.2015

1221/15

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, místostarostky a členů rady města.

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Bc. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka