DOKUMENTY STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ

04.11.13

 

Jaroslav Horak 3Schválené dokumenty:

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - analytická část

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - návrhová část

 

Prezentace zpracované a zveřejněné v rámci realizace projektu:

Prezentace cílů projektu na zastupitelstvu města dne 19.09.2013

Prezentace cílů projektu na semináři dne 31.10.2013

Prezentace analytické části strategického plánu - Janečka consulting, s. r. o. na semináři dne 31.10.2013

Prezentace stavu realizace projektu "Strategický rozvoj a efektivní řízení města" na ZM dne 23.04.2014

Prezentace analýzy území na 2. semináři dne 24.06.2014

Pracovní skupiny prioritních oblastí rozvoje města:

Jmenný seznam členů pracovních skupin

Struktura strategického plánu dle prioritních oblastí - grafické znázornění

 

Pracovní dokumenty:

Vyhodnocení názorů veřejnosti a členů zastupitelstva na současný stav města

Analýza území města Vysoké Mýto

 

Podklady pro pracovní skupiny:

Vyhodnocení dotazníků pro veřejnost a záznamů analytických pohovorů se členy ZM

Sociálně ekonomická analýza - základní výstupy

Medodické doporučení pro první jednání pracovních skupin

 

1. seminář s veřejností - 31.10.2013

Záznam z 1. semináře s veřejností ze dne 31.10.2013

 

2. seminář s veřejností - 24.06.2014

VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU MĚSTA Z POHLEDU PODMÍNEK PRO JEHO DALŠÍ ROZVOJ

Záznam z 2. semináře s veřejností (24.06.2014)

 

3. seminář s veřejností - 22.09.2014

Plakát 

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - analytická část

Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - návrhová část 

 

 

OPLZZ Vyzva 89 VM