Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 17.8.2018

Výběrové řízení na provozovatele dialýzy ve Vysokomýtské nemocnici

19.08.15

Vzhledem ke skutečnosti, že rada města již svým rozhodnutím vybrala pro město Vysoké Mýto výhodnější nabídku na pronájem prostor ve Vysokomýtské nemocnici za účelem provozování dialýzy, zveřejňuje město důležité dokumenty tohoto procesu, jakož i některé důležité dokumenty tomuto procesu předcházející. Skutečnost, že vypsání otevřeného výběrového řízení bylo naprosto správným krokem při správě obecního majetku, jednoznačně dokládá především fakt, že sama společnost B. Braun Avitum s. r. o. zvýšila po vyhlášení výběrového řízení nabízené nájemné z 250 000 Kč/rok na 430 000 Kč/rok (čl. 4 obou dokumentů). Tato skutečnost je sama o sobě dostatečnou odpovědí těm, kteří k vypsání tohoto výběrového řízení měli námitky.

 

Do výběrového řízení podaly v dané lhůtě nabídky dvě společnosti, a to zmíněná B. Braun Avitum s. r. o. a společnost Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. Na jejich pracovní návrhy smluv si rada města nechala vyhotovit srovnávací analýzu a následně dle této analýzy byly obě společnosti osloveny s návrhy a podněty na případné změny v návrzích smluv tak, aby byly co možná nejlépe vzaty v úvahu oprávněné zájmy města při zachování přiměřené právní jistoty investora. V rámci tohoto procesu byli zástupci obou společností též pozváni na jednání rady města. Poté provedla rada města vyhodnocení podaných nabídek s přihlédnutím k výsledkům následných proběhlých jednání a došla k závěru, že výhodnější nabídku předložila společnost Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. Důvodem pro toto rozhodnutí je především výše nabídnutého nájemného za dobu užívání (min. 696 000 Kč za rok oproti 430 000 Kč nabízených společností B. Braun Avitum s. r. o.). Dalším důvodem bylo, že Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. je připraven ve smlouvě garantovat, že výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce bude provedeno dle zákona o veřejných zakázkách, což je pro město důležité z hlediska právní opatrnosti, neboť se jedná o zakázku týkající se majetku města.  V ostatních podstatnějších bodech lze konstatovat, že po proběhlých jednáních vykazovaly obě nabídky obdobné nebo srovnatelné parametry.

 

Ke zveřejněným dokumentům připojujeme i doručenou nesouhlasnou reakci společnosti B. Braun Avitum s.r.o. na rozhodnutí rady města o výběru nejvhodnější nabídky.

 

V současné době tedy probíhá se společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o. a Vysokomýtskou nemocnicí upřesňování pomocných prostor potřebných k provozu dialýzy. Zároveň finišuje i příprava konečného textu smluvních dokumentů.

 

Smluvní dokumenty se společností Fresenius Medical Care – DS, s. r. o., zde budou zveřejněny po jejich uzavření. 

 

pdfNávrh nájemní smlouvy zaslaný společností B. Braun Avitum, s. r. o. 9. března 2015, tedy před vyhlašením výběrového řízení378.56 KB

pdfAnalýza textu smlouvy, který byl radou města schválen pro účely žádosti o souhlas Ministerstva financí, nešlo o schválení nájmu dle zákona o obcích464.13 KB

pdfNabidka B. Braun Avitum, s. r. o. - výběrové řízení na provozovatele dialýzy ve Vysokomýtské nemocnici13.75 MB

pdfNabídka Fresenius Medical Care-DS, s. r. o. - výběrové řízení na provozovatele dialýzy ve Vysokomýtské nemocnici5.47 MB

pdfVysoké Mýto - Srovnání návrhů nájemních smluv ze dne 8. 6. 2015390.74 KB

pdfOdpověď společnosti B. Braun Avitum, s. r. o. z 11. 8. 2015 na sdělení města Vysokého Mýta o výběru nejvhodnější nabídky do výběrového řízení877.01 KB