Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 1.11.2020

Pečovatelská služba

28.07.10

dps_lit.jpgPečovatelská služba města Vysokého Mýta zajišťovaná odborem sociálních služeb MěÚ, který je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.

 
Sídlo:  Městský úřad Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb, Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto

 

Vedoucí odboru:

Ing. Iveta Fajglová

Telefon: 465 424 306, 777 755 276

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 


mapka.jpgVysoké Mýto leží na silnici I. třídy č. 35 cca 37 km od krajského města Pardubice ve směru na Litomyšl, Svitavy a Brno.

K objektu DPS Litomyšlská 50, kde sídlí odbor sociálních služeb MěÚ Vysoké Mýto, se dostanete po silnici č. 35, při vjezdu do Vysokého Mýta od Pardubic je to ulice Hradecká, dále Husova. Na druhé světelné křižovatce odbočujete vlevo po P. Velikého, po 100 m odbočujete vpravo po ulici Litomyšlská. Po 50 m již vidíte po levé straně objekt DPS Litomyšlská. Vchod pro veřejnost na odbor sociálních služeb je přístupný z parkoviště, je umístěn uprostřed spojovacího krčku. U vchodu je  zvonek, na který je nutné zazvonit a vyčkat příchodu personálu.

 

 

 

 

Základní informace

 

Zásady  a povinnosti při poskytování pečovatelské služby

 

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby

 

Žádost o umístění do Domů s pečovatelskou službou

 

Nabídka a ceník úkonů pečovatelské služby

 

Rozbor jednotlivých úkonů

 

 

Pečovatelská služba ve Vysokém Mýtě je poskytována v domech s pečovatelskou službou (DPS) a na území města Vysokého Mýta v domácnostech klientů, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích z důvodu nemoci, samoty, zdravotního postižení.

 

Posláním organizace je zajištění důstojného stáří obyvatelům města Vysokého Mýta a místních částí, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby, a umožnit jim tak zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí.

 

Pečovatelská služba zajišťuje péči v pracovní dny v časovém rozmezí od pondělí do pátku v intervalu od 6:30 do 16:00 hod.

 

Forma poskytování pečovatelské služby:

Ambulantní - dovoz do střediska osobní hygieny (SOH), koupání ve středisku osobní hygieny

Terénní - úkony pečovatelské služby jsou prováděny v domácnostech klientů

 

Základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- základní sociální poradenství

- fakultativní úkony dle výběru

 

Cílová skupina klientů, kterým je poskytována

pečovatelská služba:

Senioři, invalidní důchodci, osoby se zdravotním postižením,

osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým

onemocněním, kteří potřebují pomoc jiné osoby z důvodu

věku, zdravotního stavu a snížené soběstačnosti, samoty, apod.

Rodiny, ve kterých se současně narodily tři a více dětí

 

Registrace organizace:

Odbor sociálních služeb Městského úřadu ve Vysokém Mýtě je registrován, jako poskytovatel sociálních služeb - pečovatelské služby u Krajského úřadu Pardubického kraje rozhodnutím (č.j. KrÚ  21128/2007 ze dne 14.5.2007 a č.j. Krú 34545/2009 ze dne 29.6.2009)

 

Základní informace

 

Poslání organizace:

Zajištění důstojného stáří obyvatelům města Vysokého Mýta  a místních částí, kteří potřebují péči druhé osoby a umožnit jim zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.

 

Cíle organizace:

Zajištění takové péče, aby obyvatelé mohli co nejdéle setrvat doma a žít běžným způsob života bez nutnosti přemístění do zařízení s komplexní a celodenní péčí.

Zmapovat okruh osob, kteří by mohli být potenciálními klienty pečovatelské služby

Zlepšení informovanosti a povědomí o poskytovaných sociálních službách

Zajištění finančních prostředků pro provoz organizace

 

Místo poskytování služby:

Domy s pečovatelskou službou na území Vysokého Mýta:

 

DPS Komenského 142, 17 b.j.          PS Javornického 432, 16b.j.           DPS Litomyšlská 50, 79b.j.  

 

dps_kom.jpg  dps_jav.jpg   dps_lit.jpg
Domácnosti uživatelů na území Vysokého Mýta a v místních částech.

 

Pečovatelská služba nemůže být poskytnuta:

Klientům, kteří vyžadují komplexní péči a nepřetržitý dohled 24 hodin denně

Klientům, kteří trpí infekčními onemocněními, které mohou dále rozšiřovat

Klienti se sklony k alkoholu, poživatelé psychotropních a návykových látek, zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí této služby

Pečovatelská služba nemá dostatečnou kapacitu pro nového klienta

Pečovatelská služba neposkytuje službu, o kterou klient žádá

 

Pracovníci odboru

Vedoucí odboru: Ing. Iveta Fajglová

Tel: 465 424 306, 777 755 276

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

www: vysoke-myto.cz

 

Administrativní pracovník: Janišová Miroslava

Tel: 465 423 705

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Pracovníci v přímé péči:

Lenka Křivánková

Irena Krčálová

Jana Tesařová

Hana Křečková

Hana Jirsáková

 

Zpracování osobních údajů:

Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb zpracovává pro potřeby pečovatelské služby nezbytné osobní údaje, jako jsou jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, příp. další. Zároveň je povinno přijmout opatření, by nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k těmto údajům, ztrátě a zneužití. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

 

Uživatel pečovatelské služby je povinen:

Dát pečovatelské službě informace, které potřebuje k poskytování služby.

Nahlásit každé závažné infekční onemocnění, které se u něho nebo v jeho rodině, se kterou sdílí společnou domácnost vyskytne.

Nahlásit veškeré změna, např. změnu lékaře, zdrav. stavu, telefonu, apod.

 

Způsob vyřizování stížností:

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi.

Stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující odezvu nebo stížnost je podání v individuálním zájmu, v němž občan nebo skupina občanů napadá kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb.

 

Kontakt pro podání stížnosti:

Město Vysoké Mýto, odbor sociálních služeb, Ing. Fajglová Iveta

Litomyšlská 50, 565 01  Vysoké Mýto

Tel: 465424306

Email: iveta.fajglova@ vysoke-myto.cz

Pokud není osoba, která stížnost podala, spokojena s vyřízením stížnosti, může se obrátit dále na Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, telefon 542542888, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Nabídka a ceník úkonů pečovatelské služby zajišťovaných odborem sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto

 

 

Rozsah a souhrnný přehled úhrad úkonů pečovatelské služby požadované uživatelem a poskytované poskytovatelem platný od 1. února 2011(změna DPH 1. 1. 2013)

 

Uživatel:

 

 

1)Sociální služby:

 

Úkony v rámci základní činnosti:

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

 

 

 

 

1.

pomoc a podpora   při podávání jídla a pití

60 minut

110 Kč za hodinu

2.

pomoc při   oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

60 minut

110 Kč za hodinu

3.

pomoc při   prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

60 minut

110 Kč za hodinu

4.

pomoc při přesunu na lůžko nebo   vozík

60 minut

110 Kč za hodinu

 

 

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:   

     

1.

pomoc při   úkonech osobní hygieny

60 minut

110 Kč za hodinu

2.

pomoc při   základní péči o vlasy a nehty

60 minut

110 Kč za hodinu

3.

pomoc při   použití WC

60 minut

110 Kč za hodinu

 

 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 

1.

dovoz jídla (oběda) 

úkon

20 Kč za úkon

3.

pomoc při přípravě jídla a pití

60 minut

110 Kč za hodinu

4.

příprava a podání jídla a pití

60 minut

110 Kč za hodinu

 

 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 

1.

běžný úklid a   údržba domácnosti

60 minut

110 Kč za hodinu

2.

údržba domácích spotřebičů

60 minut

110Kč za hodinu

3.

pomoc při zajištění velkého   úklidu domácnosti,

pokud využívají běžný   pravidelný úklid měsíčně

60 minut

110 Kč za hodinu

4.

donáška vody

60 minut

110 Kč za hodinu

5.

topení v kamnech včetně   donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

60 minut

110 Kč za hodinu

6.

běžný nákup a pochůzky

60 minut

110 Kč za hodinu

7.

velký nákup,   například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti   (obvykle ve čtvrtek)

velký

nákup

110 Kč za úkon

8.

praní osobního prádla,   popřípadě jeho drobné opravy

kg

50 Kč za kg prádla

9.

praní ložního prádla, popřípadě   jeho drobné opravy

kg

50 Kč za kg prádla

 

 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 
 

 

 

 

Doprovázení dospělých do školy,   školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a   instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

 

60 minut

110   Kč za hodinu

Fakultativní úkony:

 

 

 

dovoz uživatele motorovým   vozidlem do střediska osobní hygieny, k lékaři, na úřad apod. včetně 15   minutového doprovodu, pokud je doba doprovodu delší, počítá se každá další   započatá ¼ hodina jako celek.

  úkon

 

       35 Kč

 

Dohled nad dospělým občanem od   7 do 16:00 hod

60 minut  

      110 Kč

 

 

 

Minimální časový limit úkonu je 15 min, pokud úkon přesáhne tento časový limit, počítá se každá započatá ¼ hodina jako celek. Pokud je nutné, aby úkon vykonávaly dvě pracovnice, úhrada za úkon se násobí 2. Bližší specifikace úkonů je dále upravena vnitřním předpisem.

 

 

Mimo vyhláškou stanovených základních a fakultativních úkonů, odbor sociálních služeb MěÚ poskytuje také úkony doplňkové činnosti, které nejsou sociálními službami a mohou být poskytovány mimo klienty cílové skupiny. Ceny těchto úkonů podléhají aktuální sazbě DPH.

 

 

a) úkony v domácnosti                                                                                       

mandlování osobního nebo   ložního prádla

1 kg

25 Kč

                                                                       včetně 15% DPH                    

 

 

b) zajištění stravy

pronájem termojídlonosiče

denně

3 Kč

přemývání termojídlonosičů

denně

10 Kč

vybírání peněz na nákup obědů,   nákup obědů

1/měsíčně

20 Kč

 

  

 

e) spotřeba materiálu a energií souvisejících s poskytováním úkonů

spotřeba pracího prášku (1   pračka) 

1 prací dávka

15 Kč

spotřeba vody ve středisku osobní hygieny - sprchování

1 sprchování

40 Kč za úkon

spotřeba vody ve středisku osobní hygieny - koupání

1 koupání

60 Kč


 

 

Minimální časový limit úkonu je 15 min. Bližší specifikace  úkonů je dále upravena vnitřním předpisem.

  

 

Mimo vyhláškou stanovených základních a fakultativních úkonů, odbor sociálních služeb MěÚ poskytuje také úkony doplňkové činnosti, které nejsou sociálními službami a mohou být poskytovány mimo klienty cílové skupiny. Ceny těchto úkonů podléhají  aktuální sazbě DPH.

 

 

mytí společných prostor v DPS Litomyšlská měsíc/osoba 230 Kč
mytí společných prostor v DPS Javornického měsíc/osoba 260 Kč
mytí společných prostor v DPS Komenského měsíc/osoba 210 Kč

                                                                                              včetně 15% DPH                              Zásady  a povinnosti při poskytování pečovatelské služby

 

 

1) Pečovatelské úkony by měly být odebírány na podkladě smluvního vztahu, který uzavírá poskytovatel sklientem.


2) Odebírání úkonů by mělo být pravidelné dle smluvního vztahu, vpřípadě, že je ve smlouvě uvedeno nepravidelně, je nutné počítat stím, že klient musí respektovat vytíženost pracovníků vpřímé péči a přizpůsobit se časovému harmonogramu pracovníka vpřímé péči.


3)    Konkrétní provedení úkonu musí být mezi klientem a poskytovatelem řádně domluveno a naplánováno, tzn. stanoven čas provedení úkonu minimálně týden před stanoveným datem vykonání úkonu. U domů s pečovatelskou službou zejména v případě, že jde o nepravidelné využívání úkonů jako je např. čtvrtletní úklid, měsíční úklid apod, budou požadavky na tyto úkony přijímány osobně vždy ve středu od 7:30 hod do 9:00 hod v kanceláři referenta odboru, který bude požadavky zapracovávat do týdenního harmonogramu. Taktéž prádlo k vyprání bude přijímáno v tuto dobu buď v prádelně, popř. v kanceláři referenta.


4) Keliminaci dohadů o tom zda si klient úkon objednal nebo ne, bude svůj požadavek sepisovat písemně vkanceláři referenta odboru a podepisovat.


5) Pokud dojde ksituaci, že klient bez předchozího oznámení není vmístě výkonu práce a vpředem dohodnutý čas, je mu naúčtován poplatek za provedení úkonu, jako by byl proveden.


6) Zrušení provedení pečovatelského úkonu je třeba nahlásit alespoň dva dny předem nejlépe písemně. Úplné ukončení odběru pečovatelských úkonů je nutné písemně.


7) Použití motorového vozidla kdopravě klienta je vázáno na možnosti poskytovatele. Vdobě od 10:15 hod do 12:30 není možné požadovat dopravu pro potřeby klienta. Vždy je třeba nahlásit potřebu dopravy nejméně týden předem. Pokud takto nebude učiněno, je třeba počítat stím, že klientovi nebude vrámci jeho požadavku vyhověno.


8) Vdobě od 12:30 hod do 13:00 hod je zákonná polední přestávka vpráci pečovatelek, pokud je vtéto době potřeba provést nějaký úkon je taktéž nutné nahlásit, aby daná pečovatelka mohla čerpat zákonnou polední přestávku dříve.


9)    V případě provádění úklidu společných prostor objektů DPS, např. vytírání, apod. je třeba dbát zvláštní opatrnost a respektovat práci pečovatelek, nevstupovat na kluzký a mokrý povrch, apod. Obyvatelé si zodpovídají za to, že pokud na takový to mokrý a kluzký povrch budou vstupovat a něco se jim stane, nesou si za to odpovědnost.

Pečovatelská služby za tímto účelem nakoupila nové mopy k eliminaci tohoto mokrého povrchu.


10) Klient by měl zajistit veškeré možné pomůcky, které může získat kulehčení práce pečovatelky, jedná se např. o zvedáky, židle do vany apod.


11) Pokud si klient přeje, aby např. úkon - úklid domácnosti, byl proveden bez jeho přítomnosti, je nutné dodat poskytovateli písemný souhlas. Taktéž je nutný souhlas ktomu, že při rozvážce obědů jsou použity klíče od klientů, které usnadní, že klient nemusí např. pro oběd až khlavnímu vchodu.


12) Veškeré provedení pečovatelských úkonů odborným pracovníkem musí být podepsáno klientem.


13) Úkony jsou oceňovány dle času stráveného u klienta, do tohoto času se započítává čas nutný kpřesunu ze sídla pečovatelské služby ke klientovi a zpět.


14) Provedené pečovatelské úkony jsou vyúčtovávány po ukončení měsíce, ve kterém byla služba provedena. Finanční prostředky jsou vybrány nejdéle do 20. vměsíci.


15) Pečovatelská služba také vybírá finanční prostředky na zajištění nákupu stravenek vjídelnách, za tyto výběry je možné vyhotovit potvrzení o převzetí finančních prostředků nebo pořídit fotokopii dokladu o předání finanční prostředků jídelně, za tuto fotokopii budeme účtovat Kč 2,-. Tyto finanční prostředky nejsou příjmem města, a proto klientům nemůžeme vydat pokladní stvrzenku.


16) Při náhlé hospitalizaci je nutné, aby klient zajistil úhradu někým jiným, tak aby platba byla uhrazena nejdéle do konce následujícího měsíce.


17) Každý klient má stanoveného svého klíčového pracovníka, který většinou pečovatelské úkony u něho provádí. Pokud je nepřítomen, zastupuje ho jiný pracovník.


18) Jakékoliv změny týkající se smluvního vztahu, zdravotního stavu apod. je nutné nahlásit poskytovateli.


19) U obyvatel DPS, kteří mají nájemní smlouvu na dobu určitou je nutné, aby si hlídali termín konce nájemní smlouvy a vyzvedli si kvyplnění formuláře týkající se prodloužení nájemní smlouvy. Jedná se především o potvrzení o bezdlužnosti na správních poplatcích a na poplatcích za odpad. Vyplněné formuláře je nutné předat vedoucímu odboru, aby mohl prodloužení nájemní smlouvy projednat vRadě města.

Pokud si prodloužení nájemní smlouvy obyvatel DPS není schopen obstarat sám, je možné v rámci pečovatelských úkonů (pochůzky po úřadech), může mu odbor sociálních služeb vyřízení zajistit v rámci zpoplatněných pečovatelských úkonů.

 

 

 

Rozbor jednotlivých úkonů pečovatelské služby

 

1)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Úkony, které jsou poskytovány v předem sjednaný čas mezi pracovníkem a klientem v obydlí klienta.  Záleží na vůli klienta, jak se bude postupovat při jednotlivých úkonech. Je zpravidla dáno zdravotním stavem a požadavkem klienta, v jakém rozsahu je tento úkon poskytován. Klient sám vede pečovatelku, pokud je toho schopen, a říká si jak bude probíhat služba.Vše probíhá dle individuálního plánu klienta. Úkon je zpoplatněn dle doby, kterou pracovník u klienta stráví, včetně doby nutné k přemístění do místa výkonu pečovatelského úkonu.

 

2)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Úkony, které jsou poskytovány v předem sjednaný čas mezi pracovníkem a klientem. Záleží na vůli klienta, jak se bude postupovat při jednotlivých úkonech. Je zpravidla dáno zdravotním stavem a požadavkem klienta, v jakém rozsahu je tento úkon poskytován. Klient sám vede pečovatelku, pokud je toho schopen, a říká si jak bude probíhat služba. Vše probíhá dle individuálního plánu klienta. Úkon je zpoplatněn dle doby, kterou pracovník u klienta stráví, včetně doby nutné k přemístění do místa výkonu pečovatelského úkonu.

 

3)    Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Strava je odebírána z 4 výdejen, dle vlastního výběru klienta, cena stravenky se liší dle typu výdejny (s cenou je klient seznámen při podávání žádosti). Klient má možnost objednat si stravu z Domova mládeže, Základní školy, Nemocnice,  ZD Zálší. V případě, že mu strava přestane chutnat, může přejít k jiné výdejně. Strava se objednává den dopředu, s tím že např. klient může odebírat jen některé dny v měsíci. Klientům není umožněn výběr z jídelníčku. Dovážka stravy je zajištěna dvěma motorovými vozidly  tak, aby klienti stravu obdrželi v časovém rozmezí od 10:30 do 12:30 hod. Dle místa bydliště je klient seznámen s přibližným časem dovážky stravy. Většinou je od klienta požadováno, aby ve stanovený čas byl doma, jelikož jídlonosič  není možno nechávat např. u dveří. Plný jídlonosič je vyměněn za prázdný k zajištění oběda následující den. V případě, že nebude ve stanovenou dobu v místě bydliště a ví o tom, je nutné domluvit, kde může být jídlonosič zanechán, případně v jakou jinou dobu ho máme do místa bydliště přivést. K rozvozu stravy jsou využity termojídlonosiče se 4 nerezovými hrnky, které splňují nařízení Krajské hygienické stanice. Pokud má klient stanoveno dietní stravování doporučuje se využít služby nemocnice, která vaří všechny typy diet.

Průběh rozvozu obědů: Ráno od 7:30 do 8:00 hod proběhne nakládka přemytých, zdravotně nezávadných jídlonosičů ve skladu DPS Litomyšlská. Po té jsou jídlonosiče v přepravkách rozvezeny do 3 provozoven, a to nemocnice, základní škola, domov mládeže. V 10:15 je zahájena rozvážka obědů, kdy  se objedou všechny výdejny a naberou se veškeré nachystané obědy a provede se rozvoz. Klient většinou zná přibližný čas, kdy mu je oběd dopraven. Jezdí se v jednom směru, neprovádí se obměna směru rozvážky. Vždy se nabraný jídlonosič vymění za prázdný k zajištění rozvážky následující den. Přibližně ve 12:30 postupně řidič dopravuje prázdné jídlonosiče do objektu DPS Litomyšlská 50, kde jsou následně přemývány. Přemytí jídlonosičů trvá přibližně 2 hodiny (2 pečovatelky) a jsou rovnány dle rozvážky a připraveny na druhý den. Pracovník pečovatelské služby také zajišťuje nákup lístků na obědy, a to před započetím měsíce, ve kterém obědy čerpá. Pro jednotlivé výdejny jsou k zajištění nákupu obědů poměření určití pracovníci, kteří vybírají při rozvážce finanční prostředky na nákup obědů.

 


4)   
pomoc při zajištění chodu domácnosti

Úkony, které jsou poskytovány v předem sjednaný čas mezi pracovníkem a klientem. Záleží na vůli klienta, jak se bude postupovat při jednotlivých úkonech. Úklidy jsou prováděny dle potřeb a požadavků klienta. V případě, že klient požaduje používání speciálních čistících prostředků, musí je sám zabezpečit nebo je pracovník zajistí na jeho náklady. Nákupy jsou zajišťovány denně, 1x týdně je zajištěn nákup velký (zpravidla ve čtvrtek). Všichni klienti jsou obeznámeni, že jeden den v týdnu (dle potřeby i vícekrát dnů v týdnu) si mohou dát nakoupit vody, mléko a jiné těžké věci. Za každý nákup klient obdrží stvrzenku.

 

Praní prádla je zajištěno ve vlastní prádelně, pokud klient požaduje speciální prací prostředek, obstará ho buď pracovnice a nebo klient sám. Klient je srozuměn s hmotností prádla a s předběžnou  cenou praní prádla. Svoz prádla se zajišťuje během rozvážky. Klienti DPS Litomyšlská 50 prádlo odevzdávají v prádelně DPS vždy ve středu od 7:30 do 9:00 hod. Z dalších DPS probíhá svoz podobně jako u klientů v terénu.

 

Veškeré úkony pečovatelské služby jsou zaznamenávány do deníků jednotlivých pracovníků, které úkony provádějí. Jednotliví pracovníci  zaznamenávají čas strávený u klienta,  předběžnou cenu úkonu. Tento záznam nechají klientovi podepsat. Dále jsou vedeny deníky pečovatelských úkonů, kde jsou zaznamenávány ceny úkonů, druh úkonu a celková měsíční úhrada. Tyto deníky slouží k měsíčnímu vyúčtovávání, které se provádí zpětně, měsíc po uskutečnění úkonů. Pracovník provádějící úkon nejdříve jeden den rozdá předstvrzenky s uvedením provedených služeb a druhý den tyto částky vybírá. Za vybrané peníze jsou vystaveny příjmové pokladní doklady, které obsahují náležitosti dle účetních předpisů. Celkové tržby z provedených úkonů jsou pak každý měsíc odevzdávány do pokladny Městského úřadu.

 
doc Smlouva o poskytnutí sociální služby 55.50 Kb