Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 23.6.2018

Lepší Mýto

Lepší Mýto

Odbor dopravy a silničního hospodářství

22.11.04

Sídlo odboru:
Jiráskova 179, Vysoké Mýto

 

Úřední hodiny: 

Pondělí  7:30 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 7:30 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 7:30 - 14:00

 

stastna
  Kristýna Šťastná
vedoucí odboru

Kontakty:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Bc. Šťastná Kristýna vedoucí Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 255
Faltusová Kateřina evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 253
Matoušková Monika evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 251
Kubiasová Iva evidence vozidel, STK, taxislužba Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 257
Mikulecký Stanislav technik, evidence vozidel Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 250
Vrátil Tomáš zkušební komisař, technik Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 247
Konečná Alena evidence řidičů Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 252
Bc. Morávek Václav přestupky, správní delikty, zkušební komisař Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 249
Nádvorníková Lenka přestupky, správní delikty Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 262
Švecová Radoslava přestupky Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 256
Smrčková Markéta referentka pro pozemní komunikace Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 248
Holub Jaromír, DiS. silniční hospodářství Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript 465 466 246

 

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Registr motorových vozidel

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

1.   vykonává agendu podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

2.   vede agendu poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

Evidence řidičů

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

3.   vykonává agendu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších,

 

Dopravně správní činnosti

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

4.   projednává přestupky podle ustanovení § 23 a 46 (na úseku dopravy a silničního hospodářství) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

5.   projednává přestupky a správní delikty podle ustanovení § 16 a 16a zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,

6.   projednává přestupky a správní delikty podle ustanovení § 83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

7.   projednává přestupky a správní delikty podle ustanovení § 125c a § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

8.   projednává správní delikty podle ustanovení § 42a a 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad,

9.   vede a vykonává agendu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

10. vede a vykonává agendu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

11. ukládá a vybírá pokuty v blokovém řízení,

 

Silniční hospodářství

 

v oblasti přenesené působnosti jako obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

12. vede a vykonává agendu speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě jiných dotčených právních předpisů,

13. vede a vykonává agendu místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

 

v oblasti samostatné působnosti města

 

14. podílí se na koncepci dopravy ve městě, kterou v případě jejího velkého dopadu pro účastníky silničního provozu nechává schvalovat RM,

15. vede agendu dopravní obslužnosti a jízdních řádů,

16. vydává vyžádaná vyjádření v dopravních záležitostech, zastupuje město jako vlastníka nemovitostí v dopravních záležitostech pokud město v dané věci nezastupuje ORM či OPM,

17. na základě požadavků rady města, jednotlivých odborů, popřípadě z činnosti dopravní komise či činnosti vlastní, podává u příslušného správního orgánu Obecního úřadu obce s rozšířenou působností žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu,

18. zajišťuje agendu dopravní komise.