Třídit odpad se vyplatí

17.12.19

Odpady, foto Aleš FelgrVysoké Mýto již více než dvě desetiletí průběžně snižuje množství ukládaného odpadu. V roce 2018 se roční produkce směsného odpadu ve městě dokonce snížila na 118,5 kg na osobu, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem 270 kg na osobu samo o sobě velký úspěch. Proto zastupitelstvo města na prosincovém zasedání schválilo vyhlášku, která v roce 2020 zachovává výši ročního poplatku za odpad 520 korun na osobu.


„Občanům Vysokého Mýta se trvale daří třídit odpad a snižovat podíl komunálního odpadu, který se odváží na skládku. Společně tím šetříme životní prostředí, ale i peníze města a občanů. Díky správnému třídění nezvyšujeme už sedmým rokem po sobě poplatek za odpad,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Za snižování množství nevytříděného odpadu Vysoké Mýto získalo v 5. ročníku soutěže Odpadový Oskar již popáté první místo v Pardubickém kraji v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel. V celostátním srovnání se Vysoké Mýto v této kategorii umístilo na 4. místě. V druhé kategorii soutěže bylo Vysoké Mýto oceněno mezi čtyřmi nejlepšími příklady dobré praxe nakladání s odpady v republice. Soutěž pořádá nezisková organizace ARNIKA, která každoročně oceňuje obce s nejnižší produkcí směsných odpadů. Ta se ve Vysokém Mýtě dlouhodobě drží pod hranicí 150 kg směsného odpadu na obyvatele a rok.