Po městě byly rozmístěny sběrné nádoby na oleje a kovy

02.01.20

Popelnice na kovy a olejeMěsto Vysoké Mýto a Technické služby Vysoké Mýto neustále vylepšují systém nakládání s odpady. Od 1. ledna 2020 připravily pro občany města novinku. Na vybraných místech umístily řádně označené sběrné nádoby na oleje a tuky z domácností a na kovy.

Nádoby jsou umístěny na sběrných místech:

V ulici Pražská – u sídla společnosti Iveco

V ulici V Peklovcích u č. p. 500

V ulici Brandlova – za hřbitovem

V ulici Větrná – u prodejny potravin Kubík

V ulici SNP u č. p. 625 - 628

 

Oleje a tuky z domácností ukládejte do sběrných nádob (popelnic) pouze v pečlivě uzavřených plastových obalech, např. v PET lahvích. Oleje a tuky musí být zbaveny zbytků jídla např. přelité přes kuchyňské sítko. Do sběrných nádob nepatří minerální a syntetické oleje.

 

Do nádob na kovy lze odkládat veškerý neznečištěný drobný kovový odpad, jako jsou například plechovky a konzervy, alobal, hliníková víčka a tácky, kovové nádobí a jiné drobné kovy.