Město začalo monitorovat jízdu na červenou

08.11.19

MonitorováníMěsto zahájilo monitorování jízdy na červenou na semafory řízených křižovatkách silnice I/35 s ulicemi Vraclavská a Prokopa Velikého a také na semafory řízeném přechodu u krytého bazénu. „Monitorování jízdy na červenou provádíme ryze z bezpečnostních důvodů, abychom ochránili chodce a zvýšili bezpečnost dopravního provozu na průtahu městem. Ze stejného důvodu jsme se rozhodli měřit okamžitou rychlost na křižovatce u supermarketu Lidl ve směru od Hradce Králové a z opačného směru od Litomyšle před křižovatkou s ulicí Gen. Svatoně,“ dodal starosta František Jiraský.

 

Kamerový systém je softwarově propojený s městskou policií a městským úřadem, kam posílá zjištěná data. Řešení přestupků bude probíhat přes odbor dopravních a správních agend. „Městské policii systém umožní digitálně zpracovávat i všechny ostatní přestupky v dopravě. Usnadní to dosavadní složité administrativní úkony,“ řekl starosta.