Pečovatelské a terénní služby ve Vysokém Mýtě mají nový automobil

30.10.19

Nový automobil pro sociální službyZástupci města převzali nový automobil Ford Tourneo Courier pořízený z dotace prostřednictvím MAS Litomyšlsko. Díky úspěšnému projektu Zvýšení mobility terénní služby došlo ke zkvalitnění a rozšíření vozového parku pečovatelské a terénní služby ve Vysokém Mýtě. „Jsem rád, že jsme pro sociální služby získali nový automobil. Jde o první dotaci, kterou jsme z Místní akční skupiny Litomyšlsko obdrželi. Plánujeme zúčastnit se i dalších výzev, které budou vyhlášeny v příštím roce,“ řekl starosta František Jiraský. Důležité přitom bude sladit připravované projekty města s tématy vyhlášených výzev.  

 

 

Město poskytuje na území Vysokého Mýta pečovatelskou službu v domech s pečovatelskou službou a v domácnostech klientů, kteří se ocitli v nepříznivých sociálních situacích třeba z důvodu nemoci, samoty, či zdravotního postižení. V rámci terénních programů město také pomáhá obyvatelům vyloučených romských lokalit. Sociální služby na území města zajišťují pečovatelky, které ke své činnosti nezbytně potřebují automobil. Nový automobil jim umožní operativnější a rychlejší přesuny, díky čemuž budou moci obsloužit více klientů. Nepřímo tak přispěje ke zlepšení poskytování sociálních služeb ve městě.

 

Nový automobil pro sociální službyNový automobil pro pečovatelské a terénní sociální služby stál 378 490 korun, 95 % ceny automobilu uhradila dotace EU.

 

Ford Tourneo Courier Trend 1,0 EcoBoost/ 100 byl pořízen v rámci projektu Zvýšení mobility terénní služby, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0009814 podpořeného z IROP přes vyhlášenou výzvu č. 62 MAS Litomyšlsko.

 

 

 

 

Místní akční skupina je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracují na rozvoji území a získávání finanční podpory z EU a z národních programů metodou LEADER. Více informací o MAS Litomyšlsko, jejíž poslání je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků, naleznete na http://mas-lit.cz.

 

Foto Jan Vlček

 

IROP logo new       MAS Litomyšlsko