Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

20.05.19

Vlajka EU kopieVolby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. května od  8.00 do 14.00. Voličům - občanům ČR bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu - např. průkazem o povolení k trvalému pobytu či potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, v případě uvedeného potvrzení ve spojení s jiným dokladem totožnosti, či jiným dokladem např. cestovním pasem jiného členského státu. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 21. května, ve dnech voleb volič lístky obdrží na požádání přímo ve volební místnosti. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

 

 

Volební okrsky ve Vysokém Mýtě:

 

 

Upozorňujeme voliče volebního okrsku č. 5, kteří byli zvyklí navštěvovat volební místo v prostorách bývalé zemědělské školy, že místo volebního okrsku bylo přemístěno do salonku restaurace U Lípy. Voliči tuto informaci obdrží také v obálce s hlasovacími lístky pro volební okrsek č. 5. Ostatní volební místa zůstávají beze změny. Stanovené volební okrsky, včetně příslušných čísel popisných, jsou vyvěšeny na plakátovacích plochách. Číslo „svého“ volebního okrsku má každý volič uvedené na modré obálce s hlasovacími lístky. 

 

Oznámení voličům o volbách do Evropského parlamentu je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto ZDE.