Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.9.2018

Czechpoint

21.09.09

 

V klientském centru Městského úřadu B. Smetany 92 v přízemí budovy Městského úřadu v Jiráskově ulici 179 lze požádat o ověřené výpisy z centrálních evidencí a rejstříků na jednom místě a na počkání. 

czechpoint.gif

V současné době vydáváme:

Ověřené výpisy z centrálních registrů:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z obchodního rejstříku
 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • registr účastníků provozu na MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")
 • výpis z insolvenčního rejstříku

 

 

Z neveřejné evidence je pak možné získat:

 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče

 

Agendy ISDS:

 • Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci
 • Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila
 • Formulář žádostí o zřízení datové schránky
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost


Konverze dokumentů:

 • Ověření provedení autorizované konverze
 • Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu

 

Ostatní podání:

 • Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu
 • Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Formulář registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH

 

 

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku
 
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU na MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství")
Od 1. ledna 2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly.
Co potřebujete vědět:  OP, IČ
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS  Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU
Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1.1.2008 budou evidována pouze ve starém registru úpadců.
Co potřebujete vědět:  IČ nebo údaje o osobě (povinné údaje: jméno, nynější příjmení, nepovinné údaje: RČ, datum narození)
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co je nutné předložit: platný občanský průkaz, cestovní pas (v případě nového občanského průkazu vydaného po 1.1.2012 je vyžadováno předložení rodného listu) nebo průkaz o povolení pobytu cizince, u cizinců také rodný list přeložený do českého jazyka
Správní poplatek:
100,-Kč

CIZINCI
Pokud žádají výpis z rejstříku trestů cizinci, musí mít povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice - pak je možné tuto žádost vyřídit na počkání.

ZMOCNĚNCI
Je možné vydat výpis zmocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci. Oprávněnou osobou je zmocněnec, který žádost o výpis podává.

Upozornění:
V případě, že plné moci nejsou uvedeny všechny potřebné údaje, musí zmocněnec tyto údaje doložit pro ověření údajů v žádosti jiným dokladem. Nedoloží-li zmocněnec všechny potřebné údaje k ověření, je to důvodem k odmítnutí žádosti.


VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE
Znamená to zpřístupnění dat z bodového systému řidičů. Jde o neveřejný registr, občan získá výpis o stavu konta po důkladném ověření totožnosti.
Co potřebujete vědět: OP, PAS, nepovinný údaj: řidičský průkaz a rodné číslo
Správní poplatek:       
100,- Kč za první stránku
  50,- Kč za každou další i započatou stránku

Dále je možné od 1. 7. 2008 učinit podání Živnostenskému úřadu k založení živnosti. Toto podání můžete učinit v elektronické nebo v listinné podobě.

- chce-li občan učinit podání v elektronické podobě, vyplní registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory - www.komora.cz. Vyplněný formulář pak zašle na server Hospodářské komory a Systém mu pak vygeneruje číslo tzv. tiketu, toto číslo pak sdělí obsluze pracoviště CzechPOINT.

Je nutné dále předložit doklad totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas.
- chce-li občan učinit podání v listinné podobě, pak si občan musí stáhnout ze stránek Hospodářské komory nebo Živnostenského úřadu formulář, ten vyplnit a zanést na pracoviště CzechPOINT. 


Správní poplatky
(Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání, přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání  1.000,- Kč
Další ohlášení živnosti, přijetí další žádosti o koncesi, změna rozhodnutí o udělení koncese, vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  500,-Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy(CzechPOINT) podle §72 živnostenského zákona  50,-Kč Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy
100,- Kč
za každou započatou stránku50,- Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
50,- KčKde najdete pracoviště CzechPOINT

Městský úřad Vysoké Mýto
Klientské centrum

B. Smetany 92
566 01  Vysoké Mýto
tel. 465 466 111

 

 

Městský úřad Vysoké Mýto
Kancelář v přízemí

Jiráskova 179
566 01  Vysoké Mýto
tel. 465 466 211

 

Úřední hodiny
pondělí, středa:              7:30 - 17:00               
úterý, čtvrtek:                7:30 - 15:00  

pátek:                            7:30 - 14:00  


CzechPOINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.