Komise stavební


 

Předseda komise:

Ing. Jiří Fišer

 

Členové:   

Lubomír Dostál

Ing. Vladimír Richtr

Ing. Roman Sedlák

Ing. Jan Shejbal

Ing. arch. Pavel Stříteský

Ing. Jindřich Svatoš

Ing. arch. Jiří Šafr

Ing. arch. Barbora Šedová 

Pavel Šmöger

Miloslav Štorek

Ing. František Zima

Ing. Milan Urbánek

 

Zapisovatel:

Josef Šplíchal, DiS.