Změna č. 1 ÚP Plchovice

12.10.11doc OOP Změna č.1 ÚP Plchovice 143.50 Kb

pdf Hlavní výkres 574.67 Kb
pdf Koordinační výkres 904.95 Kb
pdf Výkres širších vztahů 1.29 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 955.89 Kb
pdf Výkres základního členění území 580.93 Kb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 597.37 Kb