Územní plán Týnišťko

19.01.11

uptynistko.pngDne 24. 1. 2011 byl Zastupitelstvem obce Týnišťko schválen Územní plán Týnišťko. S platností nabytí účinnosti 9. 2. 2011. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 9. 9. 2013. Platnost nabytí účinnosti je od 27.9.2013. Územní plán včetně Změny č.1 a Právního stavu po změně č.1 je
uložen odboru stavebního úřadu a územního plánování, Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Týnišťko a Krajském úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje fondů EU, cestovního ruchu a sportu.


 
 
 
pdf Opatření obecné povahy 709.40 Kb
pdf Koordinační výkres (1 : 5 000) 3.00 Mb
pdf Výkres základního členění území (1 : 5 000) 2.54 Mb
pdf Výkres širších vztahů (1 : 100 000) 12.13 Mb
pdf Hlavní výkres (1 : 5 000) 2.85 Mb
pdf Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000) 2.58 Mb
pdf Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření (1 : 5 000) 2.56 Mb