Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Usnesení RM č. 2001-01 ze dne 3.1.2001

03.01.01

 
U s n e s e n í č. 1/01

z jednání Rady města ve Vysokém Mýtě, konané dne 3.1.2001

1. Městská rada souhlasí:


a)
s předáním finančního daru ve výši 1.000,-- Kč (celkem 2.000,--Kč) prvnímu občánkovi roku 2001 narozenému ve vysokomýtské porodnici a prvnímu vysokomýtskému občánkovi roku 2001

Z: p. Pohorská
T: ihned


b)
s vyplacením odměn předsedům komisí RM za měsíc prosinec 2000 dle předloženého seznamu

Z: p. Pohorská
T: ihned


c)
s pracovní cestou ve dnech 25.-28.1.2001 do Korbachu pro pp. Fencla, Felgra, Kotrbovou a Mgr. Rejlkovou.


d)
s poskytnutím 2.390,-- Kč vybraných při pořádání živého betlému na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 25.12.2000 škole Svítání Pardubice jako příspěvek na nákup nového vozidla

Z: p. ing. Krejza
T: ihned2. Městská rada schválila:

a)
pořad schůze rady města konané dne 3.1.2001 dle předloženého návrhu starosty

b)
výši nájemného pro byty v domech čp. 807/IV, 808/IV, 811/IV a 812/IV dle předložené žádost Družstva MVMB DOMUS Vysoké Mýto

Z: p. ing. Krejza
T: ihned

c)
dva členy do výběrové komise na místo přednosty radiodiagnostického oddělení Nemocnice Vysoké Mýto: za město p. MUDr. Žižka a p. ing. Krejza

3. Městská rada přiděluje:

b)
místnost č. 24 v čp. 171/II ve Vysokém Mýtě jako prozatímní ubytování pro rodinu Heleny Horvátové, trvale bytem 156/IV, Vysoké Mýto na dobu určitou a to nejdéle do 31. ledna 2001

Z: p. Felgr
T: ihned4. Městská rada ukládá:

1/01
dopravní komisi projednat možnost zřízení časově omezeného parkování v ul. gen. Závady od zdrav. střediska po bazén (dvě hodiny) a v ul. Komenského od křižovatky J. z Poděbrad po Pražskou (jedna hodina)

Z: p. Pokorný


2/01
p. ing. Krejzovi svolat schůzku k řešení romské problematiky za účasti zástupců města, Naděje, sdružení ADAM, p. ing.Stibice, p. Opravilové a p. Komrskové

Z: p. ing. Krejza
T: co nejdříve


3/01
p. ing. Krejzovi kontaktovat znovu zdravotní pojišťovny ohledně zřízení kontaktních míst ve městě
Z: p. ing. Krejza
T: ihned
Bohuslav F e n c l ing. Martin K r e j z a
starosta místostarosta