Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 8.7.2020
Archivy

Filtr 

Územně analytické podklady zpracovány


16.12.08
Město Vysoké Mýto má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností. ÚAP sloužící jako podklad územně plánovací dokumentace pro zajištění výchozího stavu a roz...
 

Ocenění dárcům krve


12.12.08
Na veřejném zasedání zastupitelstva města 10. prosince poděkovalo vedení města čtyřem zaměstnancům Městského úřadu, kteří již více než čtyřicetkrát darovali svou krev. Tajemnice Ladislava Pohorská vyzdvihla humánnost dárcovství...
 

Oznámení Městského úřadu


11.12.08
Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje, že z rozhodnutí vedení města jsou dnes, v pátek 2. ledna 2009 budovy Městského úřadu uzavřeny. Děkujeme za pochopení a přejeme všem občanům mnoho zdraví a osobních i profesních úspěchů v nové...
 

Granty pro majitele kult. památek do 14. 1.


10.12.08
Pardubický kraj vyhlásil dva grantové programy na opravy kulturních památek pro rok 2009. O poskytnutí grantu může žádat pouze vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který je zpřístupněn na a...
 

Prodej parkovacích známek na rok 2009


21.11.08
V Informačním centru  Městského úřadu jsou v prodeji parkovací známky na rok 2009. Jejich cena se letos nemění. Fyzické osoby tedy za roční známku zaplatí 500 Kč, právnické osoby a fyzické osoby podnikající 1 500 Kč. Známku je n...
 

Vyhláška č. 2/99, kterou se vydává tržní řád


20.11.08
 Vyhláška č. 2/99 městské rady Vysokého Mýta, kterou se vydává tržní řád 45.50 Kb ...
 

Vyhláška č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


20.11.08
 Vyhláška č.1/98 městského zastupitelstva Vysokého Mýta o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 39.00 Kb ...
 

Vyhláška č. 6/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (úplné znění)


20.11.08
 Obecně závazná vyhláška č. 6/2006 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství (ve znění vyhlášky č. 1/2007 a č. 4/2007) 40.00 Kb ...
 

Vyhláška č. 1/2005 o stejnokroji strážníků městské policie a o jeho nošení


20.11.08
 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení 40.00 Kb ...
 

Vyhláška č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace


20.11.08
 Vyhláška č. 1/2001 o provádění speciální ochranné deratizace ...
 

Výstražná informace ČHMÚ před silným větrem a náledím


20.11.08
Český hydrometeorologický ústav vydal výstražnou informaci, ve které varuje před silným větrem a náledím s vysokým stupněm nebezpečí. Při sněžení je nuté počítat s možností tvorby sněhových jazyků a závějí. ...
 

Výstražná informace ČHMÚ před silným větrem


19.11.08
Český hydrometeorologický ústav vydal výstražnou informaci, ve které varuje před silným větrem, který může v nárazech a na horách dosáhnout 15 až 25 m/s (tj. 50 až 90 km/h), na hřebenech hor ojediněle kolem 30 m/s(tj. 110 km/h). Silné...
 

Omezení provozu na úseku občanských agend


18.11.08
Upozorňujeme občany, že ve dnech 20. 11. a 21. 11. 2008 bude na odboru dopravních a občanských agend Městského úřadu ve Vysokém Mýtě uzavřeno z důvodu školení oddělení matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních ...
 

Výběrové řízení na granty v oblasti kultury


18.11.08
Město Vysoké Mýto vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města pro rok 2009 na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto Granty jsou určeny občanských sdružením, příspěvkovým organizacím a...
 

Nové kontejnery na komunální odpad


18.11.08
Městský úřad upozorňuje občany, že od 24. listopadu probíhá distribuce nových (černých) kontejnerů na komunální odpad na vybudovaná sběrná místa. Prosíme všechny občany, kterých se to týká, aby do 19. prosince odstranili své v...
 

Soutěž Odpady a já


18.11.08
Do celoroční soutěže Odpady - a co já, kterou vyhlásilo město Vysoké Mýto pro školy z mikroregionu Vysokomýtsko, se přihlásily 4 třídy mateřských škol, 12 skupin žáků z I. stupně základních škol, 13 skupin žáků ze II. stupně z...
 

Nominace na výroční ceny města dnes končí


18.11.08
Do dnešního dne (9. ledna) mají vysokomýtští občané možnost předat na Městský úřad písemné nominace na udělení Výročních cen města Vysokého Mýta za rok 2008. O tom, komu a v jakém oboru bude cena udělena, rozhodne zastupitelstvo...
 

Veřejné zasedání zastupitelstva města


04.11.08
Městský úřad Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se koná ve středu dne 12. listopadu 2008 v 16 hodin ve velké zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B.Smetany 92. Program:...
 

Nová klubová scéna Na Mejtě


03.11.08
Kulturní nabídka ve Vysokém Mýtě je bohatší o novou klubovou scénu Na Mejtě, která vznikla v prostorách bývalého kinosálu M-klubu v Litomyšlské ulici. Klub Na Mejtě zahájil svou první sezónu 4. listopadu koncertním večerem znám...
 

Informační centrum pro výstavbu R35


31.10.08
Ve Vysokém Mýtě se připravuje zřízení informačního centra pro výstavbu R35 z Opatovic nad Labem do Mohelnice. Informační centrum bude sloužit široké veřejnosti a jeho úkolem bude zejména poskytovat kompletní a včas aktualizované infor...