Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 23.8.2019
Archivy

Filtr 

Vyhláška města Vysokého Mýta č.2/2001 o místním poplatku za komunální odpad


30.01.09
 Obecně závazná vyhláška města Vysokého Mýta č. 2/2001o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 45.00 Kb ...
 

Dnes je uzavřeno odd. cestovních dokladů


30.01.09
Ve středu 4. února je na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě uzavřeno oddělení cestovních dokladů v Jiráskové ulici. Důvodem je školení zaměstnanců pro vystavování tzv. e-pasů. E-pasy jsou pasy se strojově čitelnými údaji, které...
 

Ne plastovým oknům v centru města


28.01.09
V poslední době se množí případy, kdy uvnitř Městské památkové zóny Vysoké Mýto dochází bez povolení ke stavebním úpravám, které pozměňují charakter nebo vnější vzhled budovy. Týká se to např. výměny dřevěných oken za pl...
 

Soutěž ve sběru tetrapaků do 31. 5.


27.01.09
Město Vysoké Mýto vyhlásilo druhý ročník soutěže ve sběru tetrapaků (nápojových kartonů: obalů od mléka, džusů, vína...). Soutěž probíhá od ledna do května. Pravidla jsou jednoduchá. Ve sběrných dvorech, v Technických službác...
 

2009: Co nás čeká a nemine


26.01.09
Pokud si teprve teď začínáte zaplňovat svůj nový diář na rok 2009, nezapomeňte si do něj zapsat i data některých významných kulturních událostí, které nás ve Vysokém Mýtě letos čekají. Většina z nich se již tradičně koná...
 

Vysokomýtský zpravodaj nově


24.01.09
V pátek 30. ledna vyšlo 2. číslo letošního ročníku Vysokomýtského zpravodaje. Pro jeho pravidelné čtenáře to znamená  jednu změnu příjemnou a jednu méně příjemnou. Tou příjemnější je, že Zpravodaj je obsáhlejší (má 40 str...
 

Vysoké Mýto vystavovalo na Regiontouru


18.01.09
Po roce se opět roztáčí kolo tuzemských a zahraničních veletrhů cestovního ruchu. Prvními z nich bývají již tradičně veletrhy Go a Regiontour v Brně (Letos to bylo od 15. do 18. ledna). Vysoké Mýto se prezentovalo již podruhé v rá...
 

Aktuální statistická data o Vysokém Mýtě


15.01.09
Ve Vysokém Mýtě žilo k 1. lednu 2009  12 705 obyvatel. Z toho bylo 12 336 občanů ČR. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil Městský úřad. To znamená, že se počet obyvatel oproti roku 2007 zvýšil o 179. Tento trend, zcela jiný ne...
 

Rozšíření služeb CzechPOINTu


11.01.09
Na pracovišti služby CzechPOINT na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě v Jiráskově ulici byly rozšířeny služby o tři nové agendy. Od 1. ledna zde lze získat výpis bodového hodnocení osoby, seznam kvalifikovaných dodavatelů a registr ú...
 

Dotace na obnovu kulturních památek do 30. 4.


11.01.09
Na záchranu či zachování a obnovu nemovitých kulturních památek mohou jejich majitelé požádat o finanční dotaci v programech vyhlášených Ministerstvem kultury ČR. Pro tyto účely je určen mj. Program obnovy kulturních památek prostře...
 

Botanická zahrada bude rekonstruována


11.01.09
Mnozí možná ani netuší, že kdysi, v 1. třetině 20. století, stála v místě bývalých hradebních parkánů nad Mlýnským potokem (od Vodárenské bašty směrem k Choceňské věži) vzkvétající botanická zahrada se vzácnými okrasným...
   

Tříkrálová sbírka


30.12.08
Již tradičně kolem svátku Tří králů, letos až do 11. ledna, zvoní u většiny dveří ve Vysokém Mýtě a okolí tříkráloví koledníci. Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Česká katolická charita, shromažďuje prostředky na pomo...
 

Tři nové vyhlášky


29.12.08
Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním zasedání v roce 2008 tři nové vyhlášky. První z nich, vyhláška č. 4/2008 (ZDE), zavádí nový poplatek z ubytovací kapacity, který se týká poskytovatelů přechodného ubytování. Ti bu...
 

Zápis do 1. tříd 6. a 7. února


26.12.08
Zápis dětí do 1. tříd proběhne na všech třech vysokomýtských základních školách v pátek 6. února od 13 do 17 hodin, na ZŠ Knířov pouze v pátek, na ZŠ Javornického a Jiráskova pak ještě v sobotu 7. února dopoledne (do 11 hodin). ...
 

Vyhláška č. 6/2008, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


17.12.08
 Obecně závazná vyhláška č. 6/2008, kterou se mění vyhláška č. 10/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky č. 9/2007 96.42 Kb ...
 

Územně analytické podklady zpracovány


16.12.08
Město Vysoké Mýto má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností. ÚAP sloužící jako podklad územně plánovací dokumentace pro zajištění výchozího stavu a roz...
 

Ocenění dárcům krve


12.12.08
Na veřejném zasedání zastupitelstva města 10. prosince poděkovalo vedení města čtyřem zaměstnancům Městského úřadu, kteří již více než čtyřicetkrát darovali svou krev. Tajemnice Ladislava Pohorská vyzdvihla humánnost dárcovství...
 

Oznámení Městského úřadu


11.12.08
Městský úřad Vysoké Mýto oznamuje, že z rozhodnutí vedení města jsou dnes, v pátek 2. ledna 2009 budovy Městského úřadu uzavřeny. Děkujeme za pochopení a přejeme všem občanům mnoho zdraví a osobních i profesních úspěchů v nové...
 

Granty pro majitele kult. památek do 14. 1.


10.12.08
Pardubický kraj vyhlásil dva grantové programy na opravy kulturních památek pro rok 2009. O poskytnutí grantu může žádat pouze vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, který je zpřístupněn na a...