Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Územně analytické podklady zpracovány

16.12.08

vlajka_evropska_unie_49845.jpgMěsto Vysoké Mýto má již k dispozici zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností. ÚAP sloužící jako podklad územně plánovací dokumentace pro zajištění výchozího stavu a rozvoje území byly předány Krajskému úřadu Pardubického kraje a jsou zpřístupněny veřejnosti na portálu města Vysokého Mýta zde.

logo_iop_eu_mmr_.jpg


Dne 11.12.2008 byly na krajský úřad Pardubického kraje předány zpracované územně analytické podklady (ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto.
ÚAP jsou pořízeny na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací činnosti a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

ÚAP (zpracovávané jako projekt „Územně analytické podklady správního území obce Vysoké Mýto“) jsou spolufinancovány z prostředku Evropské Unie, Evropského Fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR (v rámci programu IOP 2007 – 2013, obl. intervence 5.3a. Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop.

Zpracování ÚAP proběhlo v jedné etapě rozdělené do tří částí:
• sběr dat vč. zpracování a úprava dat pro GIS
• vypracování ÚAP
• vypracování rozborů udržitelného rozvoje území metodou SWOT analýzy (včetně výkresů).

ÚAP obsahují:
1) Textovou část:
• I.A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území
• I.B Rozbor udržitelného rozvoje území - zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, vyhodnocení rozboru udržitelného rozvoje území, určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích

2) Grafickou část:
• výkres hodnot území
• výkres limitů území
• výkres záměrů území
• problémový výkres

ÚAP budou předány stavebním úřadům MěÚ Vysoké Mýto, MěÚ Choceň, MěÚ Proseč, MěÚ Luže, MěÚ Brandýs nad Orlicí a budou dálkově zveřejněny a zpřístupněny veřejnosti na portálu Města Vysokého Mýta (pod Územními plány).