Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Pozvánka do nového městského parku v Družbě

24.10.06

V říjnu tohoto roku dostali vysokomýtští občané krásný dárek v podobě nového městského parku v sídlišti Družba. Park je určen všem, kteří si chtějí v příjemném a klidném místě odpočinout, posedět si a procházet se, či kteří si chtějí zaběhat. Radost z nového parku určitě mají maminky s malými dětmi a školáci. Ti menší se mohou dostatečně vydovádět například na skluzavkách a v domečku  a ti starší si zase mohou vybíjet energii na originálních hracích prvcích. Přijďte se podívat a pobýt v novém městském parku. Park byl vybudován i pro Vás.  
 
 
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRUŽBA
 
HISTORIE REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ DRUŽBA
 
Celou dlouhou cestu za regenerací panelového sídliště Družba odstartovala nenápadná zprávička v novinách v prosinci 2000. Tato zpráva informovala o schválení programu dotací na regeneraci panelových sídlišť. Od roku 2001 bylo možné  ze státního rozpočtu získat peníze na zlepšení životního prostředí, dopravní infrastruktury či vybavení pro volný čas na panelových sídlištích.
Město Vysoké Mýto na začátku roku 2001 zadalo studii Regenerace panelového sídliště Družba. Studie vyhodnotila stávající stav a na základě výsledků ankety mezi občany sídliště Družba a podle jejich podnětů, navrhla úpravy.
V roce 2001 a 2002 město dotaci neobdrželo. V roce 2003 nebyl vzhledem k povodním dotační titul vyhlášen. V roce 2004 město opětovně požádalo o dotaci, ale i přes  vysoké hodnocení Ústavu územního rozvoje v Brně, který posuzoval předložené projekty po odborné stránce pro Ministerstvo pro místní rozvoj, Vysokému Mýtu dotace nebyla přiznána.
Rok 2005 se stal rokem zlomovým. Vysoké Mýto obdrželo dotaci na I. etapu regenerace panelového sídliště.
 
 
FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
 
Regenerace celého sídliště je rozdělena do tří etap. Každá etapa by se měla realizovat v průběhu dvou let. Dotace jsou přiznávány po etapách a na každou etapu se musí podat nová žádost. Celkové náklady na první etapu, která v těchto dnech končí, jsou 8 711 456,-- Kč. Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu je 5 000 000,-- Kč.
 
 
PRVNÍ ETAPA A JEJÍ PRŮBĚH (2005 – 2006)
 
I. etapa regenerace panelového sídliště  je vymezena plochou po bývalých sovětských garážích,  dále území ohraničené ulicemi Prokopa Velikého –– Větrná – Ležáků - Lidická.  
Práce byly zahájeny na podzim 2005 a končí v těchto dnech.
 
Na ploše, kde vyrostl park, došlo   k odstranění bříz, vrb, jív a dále topolů, které lemovaly ulici Prokopa Velikého. Po pokácení dřevin pokračovaly terénní práce (odstranění zbytků živičných povrchů, panelů…). V místech nového parku bylo vybudováno veřejné osvětlení, provedena modelace terénu, navezena ornice.
Souběžně se pracovalo na opravě chodníků u komplexu Družba, v ulici 17. listopadu. V části ulice Prokopa Velikého, došlo k přeložení kabelů vysokého napětí a sdělovacích kabelů.
Proti restauraci Družba vzniklo 35 nových parkovacích míst. V letních měsících  pobytovou trávníkovou plochu doplnil mobiliář a herní prvky. Přestože hřiště ještě nebylo zkolaudováno a předáno do provozu, jsou obě – to pro malé děti i pro náctilété - ve stálém obležení. V parku byly samozřejmě vysazeny také keře, jehličnany a během několika málo dnů se na ploše objeví také listnaté stromy, jejichž čas výsadby nastane v polovině listopadu.
 
Investor: Město Vysoké Mýto
Autor studie Regenerace panelového sídliště Družba ve Vysokém Mýtě:
Doc. Ing. arch. Karel Marhold, CSc.
Projektant: OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto
Zhotovitel: DLAŽBA spol. s r.o., Vysoké Mýto
Celkové náklady včetně projektové dokumentace: 8 711 456,-- Kč
Vlastní zdroje: 3 711 456,-- Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj: 5 000 000,-- Kč
Termín výstavby: 2005 – 2006