Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Vyhodnocení ankety k modernizaci a rozšíření městského kamerového systému

07.02.20

Vysokomýtské náměstí, ilustrační foto Jaroslav HorákV souvislosti se zamýšlenou modernizací a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o jeden kamerový bod na náměstí Přemysla Otakara II. byla na městských webových stránkách zveřejněna anketa, která měla zjistit názor obyvatel na uvedenou problematiku. Současně byla zkoumána i skutečnost, jak obyvatelé vnímají dosavadní sedmileté provozování městského kamerového dohlížecího systému. Anketa se uskutečnila v období od 20. 1. do 31. 1. 2020. Aktivně vyplněním webového formuláře se jí zúčastnilo 178 respondentů. Výsledky této ankety byly vyhodnoceny a porovnány s výsledky dvou předchozích anket. 

 

První anketa o zavedení městského kamerového dohlížecího systému a vnímání pocitu bezpečí občany města se konala v lednu 2012, té se zúčastnilo 380 respondentů. V další anketě, která proběhla po 2 letech provozu v roce 2015, odpovědělo 330 lidí.

 

Nyní po pěti letech je možnost srovnat a hodnotit výsledky všech tří anket ve třech zásadních otázkách.

1.  Cítíte se v našem městě bezpečně?

2.  Podporujete zájem vedení města na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému?

3. Považujete současné dvouleté (sedmileté) fungování městského kamerového dohlížecího systému za prospěšné pro posílení bezpečnosti v našem městě?

 

Výsledky ankety, rok 2012

 

1. Otázka: „Cítíte se v našem městě bezpečně?“ Odpověď „ano“ označila 4 % respondentů, odpověď „spíše ano“ označilo 41 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 37 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 18 % respondentů. Lze tedy tvrdit, že aktuální bezpečnostní situace ve městě je občany vnímána smíšeně a názor na ni naše respondenty rozdělil téměř ideálně na dvě poloviny.

 

2. Otázka: „Podporujete zájem vedení města na zavedení městského kamerového dohlížecího systému (4 kamery) do problémových lokalit?“ Odpověď „ano“ označilo 80 % respondentů a odpověď „spíše ano“ označilo 11 % respondentů. Takže přestože téměř polovina dotázaných se cítí v našem městě bezpečně, tak s vybudováním městského kamerového dohlížecího systému v drtivé míře souhlasili. Celkem 91 % hlasujících v této otázce podpořilo zavedení městského kamerového dohlížecího systému ve Vysokém Mýtě.   

 

Výsledky ankety, rok 2015

 

1. Otázka: „Cítíte se v našem městě bezpečně?“ Odpověď „ano“ označila 5 % respondentů, odpověď „spíše ano“ označilo 43 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 32 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 19 % respondentů. Lze tedy tvrdit, že aktuální bezpečnostní situace ve městě je občany vnímána téměř totožně jako v roce 2012.

 

2. Otázka: „Podporujete zájem vedení města na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (1 kamera - Tesco)?“ Odpověď „ano“ označilo 75 % respondentů a odpověď „spíše ano“ označilo 12 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 5 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 8 % respondentů. Přestože téměř polovina dotázaných se cítí v našem městě bezpečně, s rozšířením městského kamerového dohlížecího systému v drtivé míře souhlasili. Celkem 87 % hlasujících v této otázce podpořilo rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ve Vysokém Mýtě. Opět téměř totožné pozitivní výsledky jako v roce 2012.   

 

3. Otázka: „Považujete současné dvouleté fungování městského kamerového dohlížecího systému za prospěšné pro posílení bezpečnosti v našem městě?“ Odpověď „ano“ označilo 47 % respondentů a odpověď „spíše ano“ označilo 34 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 10 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 9 % respondentů. Celkem 81 % hlasujících v této otázce považuje dvouleté fungování městského kamerového dohlížecího systému v našem městě za prospěšné, což je legitimní podložení snahy města v oblasti prevence kriminality, prostřednictvím rozšíření městského kamerového dohlížecího systému jako prostředku situační prevence.  

 

 Výsledky ankety, rok 2020

 

1. Otázka: „Cítíte se v našem městě bezpečně?“ Odpověď „ano“ označila 8 % respondentů, odpověď „spíše ano“ označilo 53 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 29 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 10 % respondentů. Lze tedy tvrdit, že aktuální bezpečnostní situace ve městě je občany vnímána s mírným zvýšením pocitu bezpečí oproti roku 2012.

 

2. Otázka: „Podporujete zájem vedení města na modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému?“ Odpověď „ano“ označilo 79 % respondentů a odpověď „spíše ano“ označilo 11 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 5 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 5 % respondentů. Přestože téměř polovina dotázaných se cítí v našem městě bezpečně, s rozšířením městského kamerového dohlížecího systému v drtivé míře souhlasili. Celkem tedy 90 % hlasujících v této otázce podpořilo rozšíření městského kamerového dohlížecího systému ve Vysokém Mýtě.

 

3. Otázka: „Považujete současné sedmileté fungování městského kamerového dohlížecího systému za prospěšné pro posílení bezpečnosti v našem městě?“ Odpověď „ano“ označilo 43 % respondentů a odpověď „spíše ano“ označilo 37 % respondentů, odpověď „spíše ne“ označilo 12 % respondentů a odpověď „ne“ označilo 8 % respondentů. Celkem 80 % hlasujících v této otázce považuje sedmileté fungování městského kamerového dohlížecího systému v našem městě za prospěšné, což je legitimní podložení snahy města v oblasti prevence kriminality, prostřednictvím rozšíření městského kamerového dohlížecího systému jako prostředku situační prevence.  

 

 

Anketa modernizace a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, leden 2020

 

 

                                                                                                                          Počet     %
Pohlaví                                                                                 Muži 112     63 %
Ženy 66 37 %
  Celkem  178 100 %
       
Kolik je Vám let? 18 - 25 let 22 12 %
26 - 35 let 53 30 %
36 - 45 let 54 30 %
46 - 55 let 28 16 %
56 let a více 21 12 %
  Celkem 178 100 %
       
Cítíte se v našem městě bezpečně? Ano 15 8 %
Spíše ano 94 53 %
Spíše ne 52 29 %
Ne 17 10 %
  Celkem  178 100 %
       
Existují podle Vás ve Vysokém Mýtě místa, která jsou problematická z hlediska bezpečnosti? Ano 174 98 %
Ne 4 2 %
  Celkem  178 100 %
       
Podporujete zájem vedení města na modernizaci a rozšíření městského kamerového dohlížecího systému? Ano 141 79 %
Spíše ano 19 11 %
Spíše ne 9 5 %
Ne 9 5 %
  Celkem  178 100 %
       
Považujete současné sedmileté fungování městského kamerového dohlížecího systému za prospěšné pro posílení bezpečnosti v našem městě? Ano 76 43 %
Spíše ano 66 37 %
Spíše ne 22 12 %
Ne 14 8 %
  Celkem  178 100 %
       
Přáli byste si rozšíření městského kamerového dohlížecího systému i do okolí svého bydliště? Ano 114 64 %
Spíše ano 35 20 %
Spíše ne 15 8 %
Ne 14 8 %
  Celkem  178 100 %
       
Cítíte se v monitorovaných územích bezpečněji? Ano 83 47 %
Spíše ano 69 39 %
Spíše ne 9 5 %
Ne 17 10 %
  Celkem  178 100 %

 

Stávající městský kamerový dohlížecí systém zahrnuje čtyři kamerové body a monitorovací pracoviště na obvodním oddělení Policie ČR ve Vysokém Mýtě a na městské policii. Jeden kamerový bod je umístěn na budově městského úřadu na náměstí Přemysla Otakara II., druhý na Hotelu Tejnora, třetí na sloupu veřejného osvětlení vedle městské knihovny a poslední kamerový bod je na panelovém domě č. p. 713 v sídlišti Družba. Kamerový systém působí především preventivně a v případě potřeby umožňuje Policii ČR a městské policii ve sledovaných lokalitách rychle a efektivně zasahovat.

 

Zpracovala Andrea Čápová