Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Ceny města Vysokého Mýta po novu

01.11.19

Ceny města Vysokého MýtaOcenění města Vysokého Mýta budou v roce 2020 udělena podle nových pravidel, která schválilo na svém zářijovém zasedání zastupitelstvo města. „Důvodů pro změnu bylo několik. Dosavadní model udílení výročních cen vznikl v roce 1996 a odpovídal tehdejším společenské potřebě, zákonům a zvyklostem. Ty se od té doby postupně proměnily. Vznikla proto potřeba přizpůsobit pravidla udílení cen novému společenskému prostředí a pokroku,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Některé kategorie bývaly v posledních letech méně obsazované a v dalších se naopak sešlo tolik dobrých nominací, například za organizaci kulturní akce, sportovní výkon nebo za reprezentaci města, že jsme litovali, že se cen nemohlo udělit víc.“ V neposlední řadě bylo potřeba do pravidel promítnout současné právní prostředí.

 

Podle nového statutu, který je účinný od 1. října a týká se tedy již nominací za letošní rok, budou zastupitelé udělovat ocenění ve čtyřech kategoriích. První bude výroční cena za kulturu udělovaná za uspořádání výjimečných kulturně společenských akcí, za mimořádný umělecký výkon, představení, vystoupení, významný dramaturgický, režijní a herecký počin. Druhá bude výroční cena za sport udělovaná za mimořádný sportovní výkon, úspěchy v mezinárodních soutěžích, uspořádání výjimečné sportovní akce. Třetí bude výroční cena pro studenta/ žáka roku za výjimečnou studentskou nebo žákovskou práci, aktivitu či vynikající výsledky. Posledním čtvrtým oceněním bude Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, zkvalitnění veřejného prostoru, propagaci města, donátorství, apod.

 

Nový statut udílení cen města je přehlednější, obsahuje části, které definují záležitosti podávání nominací a jejich zpracování, proceduru schvalování a předávání cen. Volební řád udílení cen umožňuje zastupitelům schválit až tři oceněné v každé kategorii. „Základní myšlenka udělování cen zůstala stejná. Zastupitelé se však nyní mohou rozhodnout, zda v jednotlivých kategoriích podle kvality nominací udělí jednu, dvě, či tři ceny,“ doplnil starosta.   

 

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta je zveřejněn na městských webových stránkách v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD / E-RADNICE / FORMULÁŘE / formuláře – odbor kanceláře starosty.

 

NOMINACE NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA:

 

 

 • Ceny města Vysokého Mýta se udělují ve 4 kategoriích:

  Výroční cena za kulturu za významné počiny na poli kulturním

  Výroční cena za sport za významné počiny na poli sportovním

  Výroční cena pro studenta/ žáka roku za výjimečnou studentskou nebo žákovskou práci, aktivitu či vynikající výsledky

  Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, donátorství apod.

 

 • Výroční ceny za kulturu a za sport a výroční cena pro studenta jsou udělovány za počin vykonaný v uplynulém kalendářním roce. 

 

 • Držitelem Ceny města Vysokého Mýta se může stát na základě podaného návrhu:

  a) osobnost, která žije či žila, nebo působí ve Vysokém Mýtě,

  b) kolektiv, který ve Vysokém Mýtě působí,

  c) právnická osoba, má-li sídlo ve Vysokém Mýtě alespoň jeden rok před dnem, do kterého musí být učiněno podání návrhu na Cenu města Vysokého Mýta. 

 

 • Návrh na udělení Ceny města Vysokého Mýta může podat:

  a) fyzická osoba,

  b) právnická osoba působící na území města bez ohledu na její sídlo,

  c) věcně příslušné komise rady města pověřené radou města.

 

 • Každá osoba či komise může navrhnout na každou Cenu města i více kandidátů. 

 

 • Návrh na udělení Ceny města musí být městu Vysokému Mýtu doručen do 15. ledna kalendářního roku, v němž bude rozhodnuto o udělení cen. 

 

 • Návrh na udělení Ceny města musí být podán písemně prostřednictvím podatelny Městskému úřadu ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, osobně, poštou, do datové schránky 47jbpbt nebo e-mailem se zaručeným podpisem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , a to na formuláři Nominace na udělení Ceny města Vysokého Mýta, který je uveřejněn na městských webových stránkách v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD / E-RADNICE / FORMULÁŘE / formuláře – odbor kanceláře starosty a také ZDE. Vytištěný nominační formulář je k dispozici v Turistickém informačním centru.

   

 • Za správnost údajů nominace odpovídá navrhovatel.

   

 • V případě, že návrh nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo bude podán po určeném termínu, nebude k němu přihlíženo. 

 

 • Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, donátorství apod. může být udělena in memoriam za předpokladu, že datum úmrtí kandidáta nepředchází o více než 5 let od data jeho nominace.

 

 • Navrhovaný může být nominován za stejný počin pouze v jedné kategorii. Při souběhu nominací o zařazení návrhu do kategorie rozhodne věcně příslušná komise.

 

Další informace o zpracování nominací, schvalování a předávání cen naleznete ve Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta.