Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 28.5.2020

Vysoké Mýto jedná o vytvoření sítě monitorovacích vrtů

09.05.19

vrty1Představitelé Vysokého Mýta a Litomyšle jednali s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým o ochraně podzemních vod a využití starých monitorovacích vrtů v oblasti Vysokomýtské synklinály, která je cennou zásobárnou kvalitní vody pro rozsáhlé území rozprostírající se od Poličky po Vraclavský hřbet a od Ústí nad Orlicí až do Proseče. Seznámili ho s dosavadními aktivitami a s návrhem na opravu a případné vybudování nových monitorovacích vrtů. „Monitorovací vrty jsou velice důležité pro průběžné sledování stavu hladiny a kvality podzemní vody. Získané informace mohou včas odhalit případné hrozby,“ řekl místostarosta Martin Krejza a dodal: „Podzemní voda nezná hranice, proto je potřeba řešit monitorovací vrty v celé oblasti Vysokomýtské synklinály, opravit je a vybudovat jejich síť. Tento úkol už přesahuje možnosti správních území Vysokého Mýta, Litomyšle i Poličky.“

 

Vzhledem k rozsahu území a jeho významu je zřejmé, že tím, kdo by měl vybudovat a vlastnit síť monitorovacích vrtů, by měl být stát, popřípadě Pardubický kraj.  „Pardubickému kraji jsme nabídli spolupráci, výsledky pasportizace vrtů a zkušenosti s likvidací havarijních průzkumných vrtů. Pan hejtman přislíbil, že vyvolá jednání s Ministerstvem zemědělství a s Ministerstvem životního prostředí,“ dodal starosta František Jiraský.  

 

Dlouhodobě usilujeme o snížení rizika znečištění vodního zdroje na Peklech, který zásobuje velmi kvalitní pitnou vodou Vysoké Mýto a okolní obce. Před třemi roky jsme s hydrogeology upozornili ministra životního prostředí Richarda Brabce na třicet až čtyřicet let staré průzkumné vrty, které mohou představovat vážnou hrozbu nejen pro tento zdroj, ale pro kvalitu podzemní vody v širokém regionu,“ řekl místostarosta Martin Krejza a dodal: „Problém se starými průzkumnými vrty, které prováděly dávno zaniklé státní podniky a dnes už se k nim nikdo nehlásí, se samozřejmě netýká jen Vysokomýtské synklinály, ale celého území České republiky. Proto jsme ministrovi navrhli, aby tuto otázku stát řešil komplexně, což se dosud nestalo.“ Ministr tehdy slíbil, že bude o problému se starými nevyužívanými vrty informovat Státní fond životního prostředí, který v tu dobu připravoval dotační výzvy.

 

Na základě podnětu města Vysokého Mýta Státní fond životního prostředí připravil a vyhlásil dotační výzvu, ze které obce a mikroregiony mohly čerpat dotace na likvidaci a zakonzervování starých vrtů. S žádostí o dotaci na likvidaci dvou vrtů v první výzvě uspělo i město Vysoké Mýto. Koncem roku 2017 provedlo odbornou likvidace dvou starých průzkumných vrtů LO 6 a LO 18/2. „Tyto vrty vznikly původně kvůli detailním informacím o tvorbě, oběhu a akumulaci podzemní vody, ale pak byly ponechány napospas svému osudu. Tomu odpovídal i jejich špatný technický stav. Hrozilo propojování jednotlivých zvodní, a proto se vrty staly velkým rizikem pro vodní zdroje,“ řekl místostarosta. Likvidaci dvou starých průzkumných vrtů podpořil Státní fond životního prostředí devadesátiprocentní dotací ve výši 386 342 korun.

 

V roce 2016 Vysoké Mýto získalo také dotaci Pardubického kraje na zmapování starých průzkumných vrtů v části Vysokomýtské synklinály na ploše o rozloze 194,3 km2. Projekt na zdokumentování hydrogeologických průzkumných vrtů město dokončilo v roce 2017, stál 355 135 korun. Kraj se na něm podílel částkou 205 450 korun.