Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 18.9.2019

Žaloba společnosti B. Braun Avitum byla okresním soudem zamítnuta

04.04.19

Dialyzační středisko ve vysokomýtské nemocniciOkresní soud v Ústí nad Orlicí zamítl žalobu společnosti B. Braun Avitum s.r.o., neúspěšného uchazeče o provozování dialyzačního střediska ve vysokomýtské nemocnici. „Soudní proces obnášel desítky hodin jednání před soudem a výslechy téměř všech radních a celé řady dalších svědků. V jeho závěru okresní soud došel k závěru, že za celou dobu jednání s firmou B. Braun Avitum nedošlo ke shodě na podstatných záležitostech nájemní smlouvy a že se město nedopustilo žádného protiprávního nebo nepoctivého jednání. Okresní soud proto žalobu v celém rozsahu svým rozsudkem zamítl,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Historie a příčiny sporu

Město Vysoké Mýto pod vedením bývalého starosty Miloslava Souška začalo v roce 2014 vyjednávat s firmou B. Braun Avitum s.r.o. podmínky, za kterých by mohla od města převzít část nemocnice do nájmu. Tato společnost je jedna z několika málo poskytovatelů dialýzy v České republice. Po volbách na podzim roku 2014 se však vyjednávacímu procesu začalo věnovat nové vedení města, a to výsledky dosavadního průběhu považovalo za neuspokojivé. V návrzích smluv byly hrubé formální nedostatky a firma B. Braun Avitum s.r.o. nechtěla přistoupit ke zvýšení nájemného. Na nesoulad ekonomických parametrů návrhu smlouvy poukázalo i Ministerstvo financí.

 

Město umožňuje vstup konkurence

Aby město odstranilo vzniklý závadný stav, chránilo své ekonomické zájmy a zároveň umožnilo provoz dialýzy pro občany města a přilehlého okolí, vyhlásilo nový záměr pronájmu části nemocnice. „Vlastně nám ani nic jiného nezbývalo než nový záměr zveřejnit. Dosavadní výsledky vyjednávání neodpovídaly původnímu záměru a ze způsobu vyjednávání s dosavadním uchazečem jsme měli špatný pocit. Když jsme se po dlouhé době přešlapování na místě dozvěděli, že by mohla svoji nabídku předložit i konkurence, tak jsme měli jasno – zveřejníme nový záměr a požádáme oba hlavní subjekty poskytování dialýzy v ČR o předložení nabídek a rozhodneme o té nejvýhodnější,“ přibližuje tehdejší atmosféru starosta František Jiraský. Následně své nabídky předložila vedle společnosti B. Braun Avitum s.r.o. též společnost Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. Město vyjasňovalo a upřesňovalo smluvní podmínky s oběma z nich, ukázalo se však, že původní uchazeč nebyl schopen dosáhnout kvalit konkurenční nabídky, a proto s ním byla vyjednávání ukončena. Město nakonec smlouvu s Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. uzavřelo.

 

Původní uchazeč se brání soudně

Firma B. Braun Avitum s.r.o. se však po neúspěšném pokusu vysoutěžit nájemní smlouvu pro provozování dialýzy rozhodla pokračovat „jinými prostředky“ a zažalovala město, přičemž žádala soud, aby smlouva uzavřená mezi městem a vítězným uchazečem firmou Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. byla prohlášena za neplatnou. Tvrdila, že vítězný nájemce se do výběrového řízení připojil až následně na základě řádně vyhlášeného záměru, ale tento záměr byl údajně v rozporu s dobrými mravy. Město naopak hájilo svoji pozici s tím, že vyhlášení tohoto záměru bylo jen důsledkem nechuti společnosti B. Braun Avitum ustoupit ze svých vyjednávacích pozic, které byly pro město hospodářsky nepřijatelné, jakož i náprava nesouladu návrhů smluv s dříve zveřejněným záměrem. „Obrana města proti vznesenému nároku nebyla jednoduchá, protože žalobce přišel s naprostou neotřelou konstrukcí, která v jistých směrech postrádala provázanost, nereagovala na dosavadní judikaturu nejvyšších soudní instancí, a proto vyvolávala nebezpečí zcela nového trendu. V této věci jsme vyhodnocovali i ty nejmenší detaily,“ říká Ludvík Matoušek, advokát specializující se na právo územních samospráv.

 

Proti verdiktu okresního soudu podala firma B. Braun Avitum s.r.o. 2. dubna odvolání.

 

Foto Aleš Felgr