Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 20.7.2019

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva města 31. 10.

22.10.18

znakMěsto Vysoké Mýto informuje, že se ustavující zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta bude konat 31. 10. 2018 od 16.00 ve společenském sále M-klubu ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Vysoké Mýto 

Městský úřad Vysoké Mýto 

 

 

I N F O R M A C E 

 

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Vysokého Mýta 

 

Město Vysoké Mýto v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta, svolaného dosavadním starostou města Ing. Františkem Jiraským v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

 

Místo konání: Město Vysoké Mýto – společenský sál M-klubu Vysoké Mýto, Litomyšlská 72 

 

Doba konání: 31. 10. 2018 od 16.00 hodin 

 

Navržený program:

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty (místostarostů) 

f) volba členů rady města 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

6) Diskuse 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib. 

 

 

Ve Vysokém Mýtě, dne 22. 10. 2018 

 

Ing. František Jiraský, v.r. 

dosavadní starosta města Vysokého Mýta