Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 20.5.2019

Prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů za bývalým pivovarem v první polovině června

09.05.18

ZPozemky za pivovaremastupitelstvo města schválilo způsob prodeje dvaceti stavebních parcel v lokalitě za bývalým pivovarem. „Mám radost, že máme schválený způsob a můžeme začít s prodejem. Dvanáct pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů půjde do veřejného losování. Osm parcel, na kterých budou stát řadové domy, bude prodáno jako celek jednomu kupujícímu, který vzejde z veřejné licitace,“ řekl starosta František Jiraský. Příprava prodeje pozemků probíhá současně s pokračující výstavbou infrastruktury, kterou provádí i financuje město Vysoké Mýto. V polovině května rada města projedná záměr a podrobné podmínky prodeje. Veřejné losování a licitace s účastí notáře se uskuteční v první polovině června a bezprostředně poté převody schválí zastupitelstvo města.

 

Spolu se způsobem schválilo zastupitelstvo další pravidla prodeje. Do losování je zařazeno 12 pozemků pro stavbu rodinných domů s kupní cenou 1 750 korun za 1 m2 včetně 21 % DPH. Nejmenší z parcel má výměru 641 m2 a největší 869 m2. Každý pozemek pro stavbu rodinného domu bude losován zvlášť. Veřejného losování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, která se může do každého losování přihlásit pouze jednou a pokud bude vylosovaná, už se nemůže zúčastnit dalších losování. Zájemce, který se bude chtít losování zúčastnit, uhradí před losováním vratnou kauci ve výši 30 000 korun. Vylosovaným lidem bude zaplacená kauce odečtena od kupní ceny, ostatním se vrátí po losování. S prodejem pozemků jsou spojeny závazky kupujícího. Ten se ve smlouvě zaváže, že postaví rodinný dům podle Územního plánu města Vysokého Mýta a Územní studie pole za pivovarem – Vysoké Mýto – Peklovce – změna 2017. Kupující se také zaváže, že do té doby, než dojde k zapsání dokončené stavby do katastru nemovitostí, nepřevede koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby. Dále se kupující zaváže, že ukončí stavbu domu do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí a zajistí její zapsání do katastru nemovitostí. Další podmínka stanoví, že se kupující přihlásí v nově postaveném domě k trvalému pobytu. Splnění těchto povinnosti bude jištěno smluvní pokutou.

 

Vedle pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů bude město prodávat osm stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných řadových domů. Rozdíl je nejen ve způsobu prodeje, který se v případě řadových domů uskuteční veřejnou licitací, ale i v dalších podmínkách. Město prodá tyto pozemky pouze jako celek. Minimální kupní cena bude 1 750 korun za 1 m2 včetně 21 % DPH, tedy za všech osm pozemků minimálně celkem 3 596 250 korun. Také u veřejné licitace je třeba počítat s vratnou kaucí, která v tomto případě bude ve výši 250 000 korun. Jako kupující bude zastupitelstvu města doporučen uchazeč s nejvyšší nabídkou, který se prokáže referencí s vybudováním obdobného typu staveb. Závazky kupujícího jsou stejné jako v případě prodeje pozemků pro stavbu samostatných rodinných domů.   

 

„Budování infrastruktury pro první etapu výstavby rodinných domů jsme zahájili vloni na podzim. Nejprve jsme postavili kanalizaci a vodovod. Nyní finišujeme s plynovodem a přípojkami elektrické energie. Zbývá ještě dokončit výstavbu chodníků, komunikace a osvětlení. Infrastruktura přijde městský rozpočet na 17,4 milionů korun. Předání pozemků jejich novým vlastníkům proběhne pravděpodobně v září,“ dodal místostarosta Martin Krejza. 

   

Usnesení Zastupitelstva města Vysokého Mýta ke způsobu prodeje pozemků pro výstavbu samostatných rodinných domů a řadových domů ZDE.

 

Ceny pozemků:

Samostatné rodinné domy (12) - losování:

•           pozemek parc. č. 4666/273 o výměře 641 m2 (kupní cena 1.121.750 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/270 o výměře 638 m2 (kupní cena 1.116.500 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/401 o výměře 784 m2 (kupní cena 1.372.000 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/236 o výměře 740 m2 (kupní cena 1.295.000 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/405 o výměře 813 m2 (kupní cena 1.422.750 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/409 o výměře 837 m2 (kupní cena 1.464.750 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/403 o výměře 817 m2 (kupní cena 1.429.750 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/402 o výměře 813 m2 (kupní cena 1.422.750 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/283 o výměře 766 m2 (kupní cena 1.340.500 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/408 o výměře 699 m2 (kupní cena 1.223.250 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/407 o výměře 822 m2 (kupní cena 1.438.500 Kč)

•           pozemek parc. č. 4666/406 o výměře 869 m2 (kupní cena 1.520.750 Kč)

 

Řadovka (8) – veřejná licitace:  

prodáváno pouze jako celek, minimální kupní cena 3.596.250 Kč za všech 8 pozemků

•           pozemek parc. č. 4666/446 o výměře 322 m2

•           pozemek parc. č. 4666/286 o výměře 243 m2

•           pozemek parc. č. 4666/410 o výměře 241 m2

•           pozemek parc. č. 4666/285 o výměře 238 m2

•           pozemek parc. č. 4666/445 o výměře 236 m2

•           pozemek parc. č. 4666/411 o výměře 233 m2

•           pozemek parc. č. 4666/235 o výměře 230 m2

•           pozemek parc. č. 4666/412 o výměře 312 m2

 

Prodej pozemk lokalizace
 
Prodej pozemk samostatne RD
 
Prodej pozemk adove RD