Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Vysoké Mýto vstupuje do roku 2020 v dobré finanční kondici

01.01.20

Choceňská věž, foto Aleš FelgrZastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 11. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2020, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2021 - 2023 a rozpočet města na rok 2020. Město Vysoké Mýto vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti a dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu.

 

„Tradičně na posledním zasedání zastupitelstva schvalujeme rozpočet na další kalendářní rok, což se nám opět povedlo. Rád bych vyzdvihl, že rozpočet města je v dobré kondici, peněz máme dost a za dva roky budeme zcela bez dluhů. Odhaduji, že na účtech budeme mít 1. ledna přes sto milionů korun nezapojených finančních prostředků, takže rozpočtová rezerva je dostatečná,“ uvedl starosta František Jiraský. Proto mohou pokračovat finální přípravy na realizaci dalších investičních akcí, na které budou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města nepočítá vzhledem k očekávanému zpomalení růstu ekonomiky v uvedeném období s meziročním růstem příjmů, plánuje meziroční růst běžných výdajů města ve výši cca 3,0 %, a to pouze v roce 2021, v letech následujících je plánováno zmrazení běžných výdajů. V uvedeném období neplánuje město přijetí žádné zápůjčky nebo úvěru, náklady na dluhovou službu jsou vypočítány s rezervou na růst úrokových sazeb ve výši cca 1,5 %.

 

Saldo provozního rozpočtu se pohybuje okolo částky 42 milionů korun. Rozpočet hlavní činnosti na rok 2020 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 290.732,7 tisíc korun a výdaji ve výši 303.324,2 tisíc korun, financováním ve výši 12.591,5 tisíc korun. Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky města z minulých let. Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i jeho hospodářská činnost. Rozpočet hospodářské činnosti města na rok 2020 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 20.778 tisíc korun, celkovými náklady ve výši 20.313 tisíc korun a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 465 tisíc korun. „Hospodářská činnost se týká městského bytového fondu, který spravuje společnost Městský bytový podnik Vysoké Mýto. Ta pečuje o téměř sedm set městských bytů. Uvedená částka je určená na jejich údržbu a opravy,“ vysvětluje starosta.

 

Město dále disponuje s volnými finančními prostředky nezapojenými do rozpočtu roku 2019 z minulých let. Výše závazků města z přijatých úvěrů a půjček činí 3,8 milionů korun. Město nepočítá s úpravou rozpočtu v oblasti navyšování běžných výdajů, výjimka může nastat pouze v případě obdržení nerozpočtovaných neinvestičních dotací, naopak bude volné finanční prostředky v průběhu roku zapojovat formou rozpočtových opatření, a to k zajištění financování investičních výdajů.

 

„Na investice jsme v rozpočtu vyčlenili 19,7 % celkových výdajů. Počítáme s tím, že toto číslo během roku určitě poroste,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Vedle realizace řady stavebních akcí budeme pokračovat například v projekčních přípravách revitalizací veřejných prostranství a stavby nové městské smuteční síně.“

 

Michal Zima, vedoucí odboru finančního