Soud rozhodl, smlouva mezi městem a firmou Fresenius Medical Care – DS na dialýzu platí

09.12.19

Dialyzační středisko, foto Aleš FelgrKrajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pravomocně potvrdil 25. listopadu rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí. Ten letos v březnu zamítl žalobu společnosti B. Braun Avitum s. r. o., která se domáhala zrušení smlouvy mezi městem Vysokým Mýtem a společností Fresenius Medical Care - DS, s. r. o. na provozování dialyzačního střediska ve vysokomýtské nemocnici.

 

 

„Okresní soud došel k závěru, že za celou dobu jednání města se společností B. Braun Avitum nedošlo ke shodě na podstatných záležitostech nájemní smlouvy a že se město nedopustilo žádného protiprávního a nepoctivého jednání,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Jsem rád, že krajský soud rozhodnutí okresního soudu potvrdil.“

 

Příčiny sporu

Město Vysoké Mýto pod vedením bývalého starosty Miloslava Souška začalo v roce 2014 vyjednávat s firmou B. Braun Avitum s. r. o. podmínky, za kterých by mohla od města převzít část nemocnice do nájmu. Po volbách na podzim roku 2014 se vyjednávacímu procesu začalo věnovat nové vedení města, a to výsledky dosavadního průběhu vyjednávání považovalo za neuspokojivé.

 

Město umožnilo vstup konkurenci

Aby město chránilo své ekonomické zájmy a zároveň umožnilo provoz dialýzy pro občany města a přilehlého okolí, vyhlásilo nový záměr pronájmu části nemocnice. „Vlastně nám ani nic jiného nezbývalo než nový záměr zveřejnit. Když jsme se po dlouhé době přešlapování na místě dozvěděli, že by mohla svoji nabídku předložit i konkurence, tak jsme měli jasno – zveřejníme nový záměr a požádáme oba hlavní subjekty poskytování dialýzy v České republice o předložení nabídek a rozhodneme o té nejvýhodnější,“ přibližuje tehdejší atmosféru starosta František Jiraský.

 

Následně své nabídky předložila vedle společnosti B. Braun Avitum s. r. o. také firma Fresenius Medical Care - DS, s. r. o. Město vyjasňovalo a upřesňovalo smluvní podmínky s oběma uchazeči. Ukázalo se však, že původní uchazeč nebyl schopen dosáhnout kvalit konkurenční nabídky, a proto s ním byla vyjednávání ukončena. Město nakonec uzavřelo smlouvu se společností Fresenius Medical Care - DS, s. r. o.

 

Neúspěšný uchazeč se brání soudně

Firma B. Braun Avitum s. r. o. se však po neúspěšném pokusu vysoutěžit nájemní smlouvu pro provozování dialýzy rozhodla pokračovat „jinými prostředky“ a zažalovala město. Požádala soud, aby smlouva uzavřená mezi městem a vítězným uchazečem firmou Fresenius Medical Care - DS, s. r. o. byla prohlášena za neplatnou. Tvrdila, že vítězný nájemce se do výběrového řízení připojil až následně na základě řádně vyhlášeného záměru, který byl podle ní v rozporu s dobrými mravy. Město naopak hájilo svoji pozici s tím, že vyhlášení záměru bylo jen důsledkem nechuti společnosti B. Braun Avitum s. r. o. ustoupit ze svých vyjednávacích pozic, které byly pro město nepřijatelné. „Obrana města proti vznesenému nároku nebyla jednoduchá, protože žalobce přišel s naprostou neotřelou konstrukcí, která v jistých směrech postrádala provázanost, nereagovala na dosavadní judikaturu nejvyšších soudní instancí, a proto vyvolávala nebezpečí zcela nového trendu. V této věci jsme vyhodnocovali i ty nejmenší detaily,“ říká Ludvík Matoušek, advokát specializující se na právo územních samospráv.

 

Rozhodnutím o odvolání kauza nekončí

Jedna žaloba firmy Braun Avitum s. r. o. byla pro město uspokojivě vyřešena. Nicméně dosud nebylo pravomocně rozhodnuto ve druhém sporu, kde naopak město bylo – dosud nepravomocně – zavázáno nahradit firmě B. Braun Avitum s. r. o. škodu přibližně 500 tisíc korun, neboť Okresní soud v Ústí nad Orlicí – a to až na základě zásahu odvolacího soudu – došel k závěru, že v určitém okamžiku město prý s uchazečem nedostatečně komunikovalo, a proto se pak nenaplnila jeho šance uzavřít s městem příslušnou smlouvu. Proti tomuto rozhodnutí město podalo odvolání, přičemž k jeho projednání dosud nedošlo.