Ceny parkovacích známek a parkovné na rok 2020 beze změny

29.11.19

Parkování na náměstí, foto Aleš FelgrCeny parkovacích známek a parkovné na rok 2020 zůstávají ve Vysokém Mýtě stejné jako letos a v minulém roce.  V klientském centru městského úřadu v hlavní pokladně budou od 2.  prosince v prodeji parkovací známky na rok 2020 barvy zelené a známky typu D s parkovacím kotoučem v barvě žluté. Známku je nutno nalepit v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR č. 3224, které je k dispozici ZDE a k nahlédnutí v hlavní pokladně. Parkovné je třeba platit ve vnitřní zóně města, na parkovišti u bazénu a parkovišti v ulici Pražská u budovy ředitelství Iveco Czech Republic, a. s. od pondělí do pátku od 6.00 do 18.00 a v sobotu od 6.00 do 12.00. Známka platí na všech označených parkovištích, s výjimkou parkovišť pro krátkodobá stání, tedy před Šemberovým divadlem a před budovou České pošty.

 

Ceny parkovacích známek na rok 2020:

A) Pro fyzické osoby s trvalým pobytem v části města Vysoké Mýto-Město:

 

B) Pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve Vysokém Mýtě kromě části Vysoké Mýto-Město:

 

C) Pro ostatní osoby neuvedené shora v ustanoveních tohoto odstavce pod písm. a) a b)

 

D) Pro fyzické či právnické osoby a je určená k výlučnému použití s parkovacím kotoučem

 

V případě, že bude známka A), B), C) zakoupena až v průběhu roku, bude její cena nižší o 1/12 z ceny známky za každý uplynulý měsíc. V praxi to znamená, že půjde-li občan trvale bydlící ve Vysokém Mýtě koupit parkovací známku například 3. dubna, zaplatí za ni místo 3 000 Kč již jen 2 250 Kč. Třistakorunové známky se toto snížení netýká.

 

A co všechno je potřeba předložit při koupi známky?

Předně je třeba zdůraznit, že známku obdrží pouze majitel nebo provozovatel zapsaný v technickém průkazu vozidla, pokud v den prodeje parkovací známky dosáhl věku nejméně 18 let. V případě, že z předložených dokladů vyplývá, že u vozidla není totožný vlastník a provozovatel, je parkovací známka podle tohoto ceníku prodána podle místa trvalého pobytu nebo sídla provozovatele. Občan (fyzická osoba) předloží při koupi parkovací známky technický průkaz (malý nebo velký) a občanský průkaz. Firmy při koupi známky předloží technický průkaz (malý nebo velký) a sdělí IČO. U smluvního užívání vozidla od právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby předloží žadatel smluvní dokument o užívání vozidla, pokud údaje o provozovateli nelze zjistit z výše uvedených dokladů.

 

Kromě placených parkovacích míst lze ve Vysokém Mýtě bezplatně zaparkovat na parkovišti u supermarketu Albert nebo v těsném sousedství centra na parkovištích v Litomyšlské ulici, u autobusového nádraží, v areálu bývalého městského stavebního podniku a nově také v bývalém areálu technických služeb.

 

Ilustrační foto Aleš Felgr