Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 4.7.2020

Město vybralo architektonický návrh na novou smuteční síň

18.11.19

Studie smuteční síně, vizualizace Projektil architektiVítězným návrhem na novou městskou smuteční síň ve Vysokém Mýtě se stala architektonická studie pražského ateliéru Projektil architekti zpracovaná architekty Ondřejem Hofmeisterem, Zdeňkem Sendlerem a Renatou Horovou pod vedením architekta Romana Brychty.  Ten se při přípravě studie zamýšlel hlavně nad tím, co udělá stavba s místem, kde se postaví. „Oslovil jsem zahradního architekta Zdeňka Sendlera, se kterým jsme se nejprve zamysleli nad vztahem okolí a stávajícího hřbitova a možností jeho rozvoje,“ vysvětluje Roman Brychta a pokračuje: „Milíčova ulice, která vede ke hřbitovu, je výrazná svým stromořadím. Chtěli jsme ho více podpořit, proto jsme ho doplnili o další stromy. Navrhujeme zde parkování, které je součástí ulice. Z místa, kde se vstupuje na hřbitov, vstoupíte do třešňového sadu pod koruny stromů, které mají v různém roční období jiný výraz. Mezi stromy prosvítá smuteční síň.“

 

Interier smuteční síně, vizualizace Projektil architektiAby nejpřesněji vystihl aktuální potřeby smutečního obřadu a jeho atmosféru, přizval architekt Brychta ke spolupráci Renatu Horovou, která se ve své diplomové práci zabývala kulturou posledního rozloučení. Jako téma smuteční síně zvolili prostorovou kompozici kontrastu černého čtverce vstupní haly a zázemí smuteční síně   s bílým kruhem/válcem – prostoru smutečního obřadu. „Rozhodli jsme se pro uzavřený kruh, který vyvolává větší pocit sounáležitosti v pozůstalých a soustředění na obřad. Prostor je prosvětlen proskleným stropem a prosvítá i do vstupní haly síně. Dispozice obřadu přitom může být různá. Pokud bude na obřadu víc než 60 lidí, lze v rámci dispozice kruh otevřít do vstupní haly a dál až do venkovního prostoru pod stromy,“ dodal architekt Brychta. Zázemí smuteční síně minimalizovali, aby, jak říká architekt Brychta, bylo v budově jen to, co je potřeba. Už v přípravné fázi spolupracují také s výtvarníky. Na venkovní fasádě bude reliéf labyrintu symbolizujícího životní cestu. Vnitřní prostor by mohla zdobit jemná bílá abstraktní výmalba.  

 

Stavba současné smuteční síně byla zahájena na sklonku 80. let a dokončení se dočkala po několikaleté přestávce v roce 1996. Budova byla původně projektována i jako zázemí pro tehdejší komunální služby. „Budova je pro potřeby smuteční síně prostorově velmi naddimenzovaná. S tím souvisí vysoké náklady na provoz, údržbu a opravy a na energie. Jak budova stárne, začínají se projevovat její technické nedostatky a objevují se statické poruchy,“ uvedl starosta František Jiraský a pokračoval: „Uvažovalo se o rekonstrukci budovy, nebo případně o stavbě nové smuteční síně. Před dvěma roky padlo rozhodnutí, že provedeme průzkum mezi občany a že se začneme smuteční síní zabývat. Z analýzy stavebně technického stavu budovy a z ankety vzešlo, že nejlépe bude smuteční síň zbourat a postavit novou.“

 

Po zkušenostech z nedávno realizovaných architektonických soutěží na veřejná prostranství město tentokrát zvolilo pružnější formu výběru projektanta. „Městský architekt Jakub Chobotský vypracoval zadání nové smuteční síně, na základě kterého jsme oslovili pět architektonických ateliérů, které mají v obdobných stavbách zkušenosti a renomé,“ řekl starosta. Vyzvané architektonické ateliéry, kterými byly Archiko, Archisluzba.cz, Atelier 6, Atelier Štěpán a Projektil architekti, město požádalo o zpracování architektonických studií, z nichž ve společné diskuzi odborná komise vybrala konečnou podobu budoucí smuteční síně. V odborné komisi zasedli tři zástupci města a tři nezávislí a dlouhodobě úspěšní architekti - Markéta Cajthamlová, David Kraus a Petr Stolín.

 

„Mým dlouhodobým cílem je přivést do Vysokého Mýta kvalitní architekty, což se dle mého názoru povedlo jak u zpracovatelů studií, tak u nezávislých členů komise. Považoval jsem za důležité, aby měli architekti možnost prezentovat své záměry osobně a představit komisi důležité myšlenky návrhu,“ řekl městský architekt Jakub Chobotský. Odborná komise hodnotila návrhy z hlediska kvality celkového architektonicko-urbanistického řešení lokality, z hlediska architektonického řešení budovy a v neposlední řadě i na základě ekonomické přiměřenosti návrhu v rovině investičních nákladů. V první fázi hodnocení odborná komise určila tři projekty, které postoupí do užší diskuze, v té byl následně, jako vítězný, označen návrh od společnosti Projektil architekti. Na druhém místě skončil, taktéž velmi kvalitní návrh od pražského Atelieru 6. Rada města výsledek rozhodnutí komise potvrdila a stanovila jednat s ateliérem Projektil architekti o rozpracování studie do dalšího stupně dokumentace, která by směřovala projekt k realizaci. „Jsem rád, že se město rozhodlo zvolit tuto formu výběru architekta stavby. V zadání, a po společné diskuzi s architekty, byla pro návrh a umístění stavby volnost v rámci celého budoucího hřbitovního okrsku. Přesto jsem byl po odprezentování návrhů překvapen, jak zajímavé a rozdílné přístupy v řešení území jednotliví oslovení architekti zvolili,“ doplnil Jakub Chobotský.

 

V době demolice staré smuteční síně a výstavby nové, která bude stát na tom samém místě, město zajistí prozatímní provoz rozlučkových obřadů v jiné budově. „Předběžně jsme jednali se zástupci Církve českobratrské evangelické, která má modlitebnu v Javornické ulici, o tom, jestli by umožnili ve svých prostorách smuteční rozloučení. Jednali jsme i s Církví československou husitskou. Obě církve se k tomu staví vstřícně, takže se variantní řešení určitě najde,“ řekl starosta. 

 

Výstavbu smuteční síně bude platit město ze svých zdrojů a volných finančních prostředků. Kolik bude stavba stát, bude zřejmé až z projektové dokumentace. „Architektům jsme v zadání stanovili limit stavby do 40 milionů korun. Nepočítali jsme do toho demolici,“ vysvětluje František Jiraský a dodává: „Pokud nenastanou nějaké neočekávané okolnosti, tak bychom stavbu nové městské smuteční síně mohli zrealizovat do konce roku 2022.“

  

Návrhy na novou smuteční síň:

 

Archiko

panel 1

panel 2

 

Archislužba.cz

panel 1

panel 2

 

Atelier 6

panel 1

panel 2

 

Atelier Štěpán

panel 1

panel 2

 

Projektil architekti

panel 1

panel 2  

 

Informace o zpracovatelích návrhů 

Informace o členech odborné komise

  

 

PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ NA NOVOU MĚSTSKOU SMUTEČNÍ SÍŇ

 

Do 31. prosince budou v chodbě staré radnice vystaveny návrhy všech zúčastněných architektonických ateliérů - Projektil architekti, Atelier 6, Atelier Štěpán, Archisluzba.cz a Archiko.

Otvírací doba je totožná s provozní dobou městského úřadu.

 

Komentovaná prohlídka výstavy se uskuteční v pondělí 2. prosince od 16.00.