Ceny města Vysokého Mýta po novu

01.11.19

Ceny města Vysokého MýtaOcenění města Vysokého Mýta budou v roce 2020 udělena podle nových pravidel, která schválilo na svém zářijovém zasedání zastupitelstvo města. „Důvodů pro změnu bylo několik. Dosavadní model udílení výročních cen vznikl v roce 1996 a odpovídal tehdejším společenské potřebě, zákonům a zvyklostem. Ty se od té doby postupně proměnily. Vznikla proto potřeba přizpůsobit pravidla udílení cen novému společenskému prostředí a pokroku,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Některé kategorie bývaly v posledních letech méně obsazované a v dalších se naopak sešlo tolik dobrých nominací, například za organizaci kulturní akce, sportovní výkon nebo za reprezentaci města, že jsme litovali, že se cen nemohlo udělit víc.“ V neposlední řadě bylo potřeba do pravidel promítnout současné právní prostředí.

 

Podle nového statutu, který je účinný od 1. října a týká se tedy již nominací za letošní rok, budou zastupitelé udělovat ocenění ve čtyřech kategoriích. První bude výroční cena za kulturu udělovaná za uspořádání výjimečných kulturně společenských akcí, za mimořádný umělecký výkon, představení, vystoupení, významný dramaturgický, režijní a herecký počin. Druhá bude výroční cena za sport udělovaná za mimořádný sportovní výkon, úspěchy v mezinárodních soutěžích, uspořádání výjimečné sportovní akce. Třetí bude výroční cena pro studenta/ žáka roku za výjimečnou studentskou nebo žákovskou práci, aktivitu či vynikající výsledky. Posledním čtvrtým oceněním bude Cena Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, zkvalitnění veřejného prostoru, propagaci města, donátorství, apod.

 

Nový statut udílení cen města je přehlednější, obsahuje části, které definují záležitosti podávání nominací a jejich zpracování, proceduru schvalování a předávání cen. Volební řád udílení cen umožňuje zastupitelům schválit až tři oceněné v každé kategorii. „Základní myšlenka udělování cen zůstala stejná. Zastupitelé se však nyní mohou rozhodnout, zda v jednotlivých kategoriích podle kvality nominací udělí jednu, dvě, či tři ceny,“ doplnil starosta.   

 

Statut udílení Cen města Vysokého Mýta je zveřejněn na městských webových stránkách v záložce MĚSTSKÝ ÚŘAD / E-RADNICE / FORMULÁŘE / formuláře – odbor kanceláře starosty.

 

NOMINACE NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA VYSOKÉHO MÝTA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace o zpracování nominací, schvalování a předávání cen naleznete ve Statutu udílení Cen města Vysokého Mýta.