Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světel

25.10.19

Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světelVysoké Mýto si 24. října připomnělo 101. výročí vzniku republiky tradičním pietním shromážděním u mohyly třicátého pěšího pluku v Jungmannových sadech. Po pietním aktu následoval Večer světel s lampionovým průvodem a slavnostním ohňostrojem. Na pietním shromáždění promluvil starosta města František Jiraský, zástupce ředitele Krajského vojenského ředitelství Pardubice pplk. Vojtěch Chaura a ředitel regionálního muzea Jiří Junek.

 

V souvislosti se vznikem samostatného státu starosta František Jiraský vyzdvihl úsilí tehdejší české společnosti a zásluhy představitelů zahraničního odboje v čele s Tomášem Garrigue Masarykem a Milanem Rastislavem Štefánikem i českých legií působících na frontách první světové války. „K uznání Československa přispělo také hrdinství tisíců českých legionářů, díky nimž získal národ na mezinárodním poli uznání a prestiž. Za to jim právem náleží naše úcta a vděk,“ uvedl starosta.

 

Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světelPřipomněl památku obětí první světové války a všech, kteří položili svůj život v dobách nacistické a komunistické totality. Svůj projev zakončil připomínkou výročí listopadových událostí roku 1989: „V letošním roce si připomínáme také 30 let od sametové revoluce, která přinesla opět období svobody a prosperity. Važme si svobody, braňme ji a nedopusťme, aby se z naší společnosti vytratila historická paměť.“

 

Pplk. Vojtěch Chaura zdůraznil vojenské tradice československé armády, zvláště vyzdvihl účast 30. pěšího pluku v bojích o Slovensko. „Vzpomínáme příslušníků 30. pěšího pluku, kteří v roce 1919, to znamená krátce po vyhlášení republiky, vedli boje na Slovensku za udržení východní a jižní hranice.“

 

Ředitel regionálního muzea Jiří Junek připomněl sto let bojů o svobodu v naší zemi a temná období novodobých dějin: „Můžeme připomenout období Protektorátu Čechy a Morava a okupace německou armádou. Můžeme vzpomenout mnohých obětí, a to i z řad vysokomýtských občanů. Můžeme zmínit jména jako Nimshaus, Kohout, Závada a mnoho dalších. Poté přišlo období komunistického režimu a s ním další bezpráví a oběti. Opět bychom mohli vzpomenout na celou řadu vysokomýtských občanů, kteří byli neprávem vězněni a týráni, ať to byla jména Zedníček, Stratílek, Sodomka, Václavek a další a další.“

 

Oslava výročí vzniku republiky pokračovala Večerem světel. Nejprve se v prostoru mezi kostelem sv. Vavřince a zvonicí uskutečnila ohňová show a po ní se vydal lampionový průvod na náměstí Přemysla Otakara II. Závěr oslav patřil ohňostroji.

 

Reportáž z oslavy 101. výročí vzniku republiky naleznete ZDE

Fotogalerii Aleše Felgra naleznete ZDE.

 

Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světel Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světel
   
Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světel Vysoké Mýto si připomnělo 101. výročí vzniku republiky pietním aktem a Večerem světel