Vysoké Mýto mezi čtyřmi nejlepšími městy v třídění odpadů

07.10.19

Odpadový OskarVysoké Mýto získalo v 5. ročníku soutěže Odpadový Oskar první místo v Pardubickém kraji v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel. V celostátním srovnání se Vysoké Mýto v této kategorii umístilo na 4. místě. V druhé kategorii soutěže bylo Vysoké Mýto oceněno mezi čtyři nejlepšími příklady dobré praxe v republice. Soutěž uspořádala nezisková organizace ARNIKA, která každoročně oceňuje obce s nejnižší produkcí směsných odpadů. Ta se ve Vysokém Mýtě dlouhodobě drží pod hranicí 150 kg směsného odpadu na obyvatele a rok. V loňském roce se dokonce snížila na 118,5 kg, což je ve srovnání s celorepublikovým průměrem 270 kg na osobu velký úspěch.

 

„Za skvělým výsledkem stojí aktivní přístup pracovníků technických služeb a zaměstnanců městského úřadu, konkrétně odboru životního prostředí, kteří mají problematiku nakládání s odpady na starosti. Přispívá k tomu i politická reprezentace města, která klade na třídění odpadů, jeho svoz a likvidaci velký důraz,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Rád bych vyzdvihnul zejména osvětovou činnost odboru životního prostředí a technických služeb, které organizují pravidelný Den Země na vysokomýtském náměstí zaměřený především na třídění odpadů a osvětově působí na děti.“  

 

Vysoké Mýto již více než dvě desetiletí průběžně snižuje množství ukládaného odpadu. Nakládání s odpady zajišťují Technické služby Vysoké Mýto, které provozují ve městě dva sběrné dvory, kam se odevzdávají kovy, dřevo, bioodpady, nebezpečné odpady, objemné odpady, vysloužilé elektro... Na sběrném dvoře v Průmyslové ulici funguje od začátku roku 2019 re-use centrum Kujebazar, kam lidé nosí nepotřebné věci k opětovnému použití. Za utržené peníze technické služby zakoupily 1500 cibulovin, které 11. října vysází v Havlíčkových sadech.

 

Již třináct let se ve městě třídí bioodpad, který technické služby sváží na kompostárnu Na Drábech, kde z něho vzniká kvalitní certifikované hnojivo Vysokomýtský humáč.

 

Od roku 2016 město postupně zavádí ve vybraných částech města se zástavbou rodinných domů „třídění od prahu domu“. Papír a plast ukládaný do speciálních nádob přímo u jednotlivých rodinných domů technické služby svážejí jedenkrát za měsíc a zbytkový směsný komunální odpad jedenkrát za 14 dní.   

 

Ve třídění odpadu se chce město stále zlepšovat. O 1. ledna technické služby rozmístí po městě sběrné nádoby na kov a na olej.

 

Reportáž o třídení odpadů a ocenění naleznete ZDE.

 

DP Vysoke Myto Odpadový Oskar