V ulici Gen. Závady se zlepší komfort a bezpečnost pro pěší

23.09.19

Ulice Gen. ZavadyMěsto upraví ulici Gen. Závady v úseku od Jiráskovy ulice po ulici Husova, která rozděluje tuto ulici na dvě vzájemně neprůjezdné části. Po stavebních úpravách, které potrvají do konce roku, se první úsek promění v obytnou zónu. „Ulicí Gen. Závady vede nejrušnější pěší trasa spojující sídliště a školy s centrem města. Ulice slouží také jako parkoviště pro návštěvníky zdravotnických zařízení a krytého bazénu,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Po diskuzích o budoucí podobě ulice, do které se prostřednictví ankety zapojila i veřejnost, jsme se rozhodli, že zlepšíme podmínky pro pěší tím, že vytvoříme široký chodník a lépe uspořádáme parkování. Rozhodli jsme se také, že v ulici vysázíme stromořadí, květinové záhony a další zeleň.“

 

Ulice Gen. Závady bude v obou úsecích vydlážděna zámkovou dlažbou. Namísto dvou chodníků bude v ulici nově jeden chodník, který bude široký 3,5 metru. Po úpravě ulice se zlepší také organizace parkování. V prostoru obou částí ulice vznikne 52 kolmých parkovacích míst. Vymění se veřejné osvětlení a vysadí nová zeleň.

 

První část ulice Gen. Závady v úseku od Jiráskovy ulice po ulici Husova město upraví do konce dubna 2020, poté přijde na řadu druhá část ulice mezi ulicemi Husova a Komenského. Celkem budou úpravy ulice stát 12,3 milionů korun.

 

Ulici Gen. Závady dělí silnice I/ 35 na dvě části, které propojuje přechod pro chodce. V prvním úseku ulice Gen. Závady v současné době parkují osobní automobily podélně po obou stranách vozovky. Chodník je oboustranný, přičemž pravý chodník je chodci minimálně využívaný. V tomto úseku ulice není žádná zeleň.

 

Ve druhém úseku ulice Gen. Závady mezi ulicemi Husova a Komenského se u krytého bazénu nachází parkoviště se dvěma řadami kolmých parkovacích stání. Osobní automobily parkují i podélně před domovem mládeže. Rovněž v tomto úseku je chodník po obou stranách ulice, avšak pěší mnohem častěji využívají levý chodník, který navazuje na přechod přes silnici I/35.

 

Foto Josef Vojtěch