Město Vysoké Mýto nabízí zajímavé pozice na městském úřadě

17.07.19

MUMěsto Vysoké Mýto vyhlásilo výběrová řízení na pozici referent/ka pro územní plánování a regionální rozvoj a na pozici referent/ka odboru rozvoje města – investiční referent/ka, technický dozor. Pracovní poměr na obě pozice bude sjednán na dobu neurčitou. Informace o vyhlášených výběrových řízeních včetně požadavků na uchazeče, stručné charakteristiky vykonávané činnosti, náležitostí písemné přihlášky a výčtu požadovaných dokladů naleznete na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Výběrové řízení na pozici referent/ka pro územní plánování a regionální rozvoj je zveřejněno ZDE a výběrové řízení na pozici referent/ka odboru rozvoje města – investiční referent/ka, technický dozor ZDE. Lhůta pro podání písemné přihlášky u obou výběrových řízení je 14. 8. 2019.

Jan Vlček, tajemník Městského úřadu Vysoké Mýto