Druhé kolo přijímacího řízení v Mateřské škole Kamarádi

22.05.19

zapis MS KamaradiMateřská škola Kamarádi má ještě 8 volných míst, proto vyhlašuje pro školní rok 2019/2020 druhé kolo přijímacího řízení. Přijímá i mladší děti, které dovrší věku dvou let do 31. 8. 2019. Vyplněné a potvrzené přihlášky, včetně potvrzení od lékaře o povinném očkování, budou přijímány 19. června od 8.00 do 15.00.