Splatnost místního poplatku za odpad

12.04.19

WP 20180419 07 02 07 Pro Large kopie kopieDovolujeme si upozornit na termín splatnosti místního poplatku za odpad na rok 2019, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad.

 

 

 

 

 

 

 

Sazba poplatku na rok 2019 činí 520 Kč pro každou fyzickou osobu:

 

 

 

Informace o osvobození od poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce zveřejněné ZDE. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 260 Kč (tj. 2 x 260 Kč). Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října. Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši.

 

Místní poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou na Městském úřadě Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně ve dnech pondělí, středa od 7.30 do 17.00, úterý, čtvrtek od 7.30 do 15.00 a v pátek 7.30 do 14.00 nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení společné platby poplatku“, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách města. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonním čísle 465 466 131.