Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 8.8.2020

Splatnost místního poplatku za odpad

12.04.19

WP 20180419 07 02 07 Pro Large kopie kopieDovolujeme si upozornit na termín splatnosti místního poplatku za odpad na rok 2019, který je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 1/2018 o místním poplatku za komunální odpad.

 

 

 

 

 

 

 

Sazba poplatku na rok 2019 činí 520 Kč pro každou fyzickou osobu:

 

  • která má v obci trvalý pobyt;

  • které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt na dobu delší než 90 dnů;

  • která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší než 3 měsíců;

  • které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;

  • která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 520 Kč za jednu stavbu.

 

 

Informace o osvobození od poplatku jsou uvedeny ve vyhlášce zveřejněné ZDE. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách po 260 Kč (tj. 2 x 260 Kč). Splatnost první splátky poplatku je nejpozději do 30. dubna a druhé splátky poplatku nejpozději do 31. října. Poplatek je možné uhradit k 30. dubnu v celkové výši.

 

Místní poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo platební kartou na Městském úřadě Vysoké Mýto, ul. B. Smetany 92, v hlavní pokladně ve dnech pondělí, středa od 7.30 do 17.00, úterý, čtvrtek od 7.30 do 15.00 a v pátek 7.30 do 14.00 nebo převodem na účet obce č. 51236611/0100, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. Variabilní symbol musí být uveden správně, aby platba mohla být správně identifikována a poplatek řádně přiřazen k plátci. Pokud budete poplatek za odpady hradit převodem na účet obce za více osob (např. domácnost), je třeba předložit seznam osob, za které je poplatek odváděn na tiskopise „Oznámení společné platby poplatku“, který obdržíte u správce poplatku, nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách města. Případné dotazy vám zodpoví pracovnice správy místních poplatků odboru finančního Městského úřadu Vysoké Mýto na telefonním čísle 465 466 131.