Digitální úřední deska na budově městského úřadu slouží veřejnosti

12.03.19

Uredni deska 4V rámci zkvalitňování služeb veřejnosti město Vysoké Mýto zpřístupnilo digitální úřední desku. Umístěna je v informačním panelu na průčelí budovy Městského úřadu, B. Smetany 92. Digitální úřední deska je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně. Nahradí úřední desku s listinnými dokumenty vyvěšenými v klasických vitrínách, které svojí kapacitou již nepostačovaly.

 

 

Obsah digitální úřední desky je stejný jako obsah elektronické úřední desky na webových stránkách města Vysokého Mýta http://deska.vysoke-myto.cz/. Digitální deska se ovládá nerezovou kuličkou se dvěma tlačítky umístěnými pod obrazovkou. Ovládací prvky jsou umístěny ve spodní části panelu, takže je digitální úřední deska přístupná i osobám na vozíčku. Nerezová kulička plní funkci klasické počítačové myši. Najetím kurzoru na odkaz a zmáčknutím levého tlačítka se zobrazí obsah odkazu. Tímto způsobem, který splňuje všechny legislativní podmínky dle § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., je možné vyhledat všechny zveřejněné dokumenty. 

 

Uredni deska 2Digitální úřední deska přináší navíc přehlednost, které ve vitrínách ani při nejlepší snaze nebylo možné docílit, protože listinné dokumenty v nich byly z kapacitních důvodů vyvěšovány podle volného místa.

 

Po otevření digitální úřední deska nabídne posledně zveřejněné dokumenty. Podle obsahu si lze z nabídky v liště vybrat dokumenty z rubrik: Finanční úřady, soudy, exekutoři a dražby, Hospodaření s majetkem, Investice, Oznámení obecního živnostenského úřadu, Rozpočet, Správní řízení, Územní plánování, Veřejné zakázky, Volby, Výběrová řízení na přidělení bytů, Výběrová řízení na volná místa, Vyhlášky a nařízení, Dotace a Ostatní.

 

Informační panel kromě digitální úřední desky nabízí nadále turistické informace Pardubického kraje. V této části lze navštívit i webové stránky města.

 

Nový způsob zveřejňování dokumentů na digitální úřední desce přináší větší přehlednost a snazší vyhledávání než v dosavadních vitrínách. Občanům se díky jejímu zavedení zlepší přístup k informacím zveřejněným městem Vysokým Mýtem, Městským úřadem Vysoké Mýto a dalšími veřejnými institucemi.  

       

Jan Vlček, tajemník Městského úřadu Vysoké Mýto

 

Foto Aleš Felgr