Sociální sprcha jako nová sociální služba pro bezdomovce se osvědčila

11.03.19

apkovskaV rámci řešení průvodních jevů bezdomovectví se vedení města Vysokého Mýta s Městským bytovým podnikem a odborem sociálních věcí a zdravotnictví dohodlo, že bezdomovcům nabídne možnost provádění osobní hygieny. „Bezdomovcům jsme vytvořili podmínky pro osobní hygienu v městské ubytovně v Čapkovské ulici. Zároveň jim zde poskytujeme oblečení, potravinovou pomoc a hygienické potřeby, které zajišťuje Charita Nové Hrady. Za uplynulých šest měsíců se ukázalo, že se tato služba osvědčila,“ řekl starosta František Jiraský.

 

Zkušenosti města Vysokého Mýta i informace z jiných měst potvrzují, že řada bezdomovců si bezdomovectví vybrala jako způsob života a jakoukoli změnu i pomoc většinou odmítá. „Bezdomovcům samozřejmě nabízíme další sociální pomoc i možnost sehnání ubytování,“ vysvětluje starosta František Jiraský. V minulosti ji většinou odmítli, a pokud ji přijali, po čase se opět vrátili na ulici.

 

Sociální sprcha byla zpřístupněna 4. září 2018 a bezdomovci ji mohou využít každé úterý dopoledne. Dohled při poskytování služby zajišťuje sociální pracovnice ve spolupráci s domovníkem z ubytovny a asistenty prevence kriminality. Každý týden tuto službu využijí alespoň jeden až dva bezdomovci.