Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

11.03.19

znakMěsto Vysoké Mýto zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 27. března v 16.00 v zasedací místnosti č. 167 na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě, B. Smetany 92. Pozvánka s programem je zveřejněna na úřední desce ZDE. Program rovněž naleznete ZDE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navržený program: 

 

 1. Zahájení

 2. Zápis z jednání finančního výboru č.1-2019 konaného dne 25.02.2019

 3. Rozpočtová opatření č.11-2018, 1-2019 a 2-2019 schválená radou města

 4. Rozpočet Fondu obnovy vodohospodářského majetku města Vysokého Mýta na rok  2019

 5. Rozpočtové opatření č.3-2019

 6. Majetkoprávní záležitosti

 7. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2019

 8. Individuální dotace - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

 9. Programové dotace pro rok 2019 - Program podpory v oblasti sportu

 10. Mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí na cyklobus

 11. Individuální dotace pro ČČK na projekt Senior doprava

 12. Různé

 13. Diskuze

 14. Závěr