Místní poplatek ze psů uhraďte do konce března

07.03.19

Poplatky ze psa1Dovolujeme si upozornit na blížící se termín splatnosti místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní poplatek ze psů je stanoven Obecně závaznou vyhláškou města Vysokého Mýta č. 1/2011. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za psy jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v těchto částech města: Brteč, Domoradice, Lhůta, Knířov, Svařeň, Šnakov, Vanice, Vinice, Voštice a na samotách

b) za psy, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v bytovém domě na území města vyjma částí města uvedených v bodě a)

c) za psy, jejichž držitel má trvalý pobyt nebo sídlo na území města a není uveden v bodě a) a b)

d) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo    vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, pokud nemá trvalý pobyt v částech města uvedených v bodě a)

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2019.