Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 27.6.2019

Prioritou je bezpečné město

31.01.19

Nová služebna městské policieMěsto Vysoké Mýto průběžně zlepšuje personální a materiální podmínky pro práci městské policie. V uplynulém roce navýšilo počet strážníků a upravilo prostory pro novou služebnu. „Jsem rád, že se nám vloni podařilo doplnit městskou policii o další posilu. S devíti strážníky lépe zvládá veškeré svoje povinnosti a úkoly. Těší mě rovněž, že jsme výrazně zlepšili její zázemí. Z bývalého služebního bytu jsme v budově úřadu zřídili novou služebnu,“ uvedl starosta František Jiraský. Reportáž z nové služebny a předání automobilu SDH Svařeň naleznete ZDE.

 

Městu se také podařilo zvýšit počet asistentů prevence kriminality. Tři asistenti pomáhají v ranních hodinách u přechodů v blízkosti škol a při řešení nejrůznějších situací především ve vyloučených lokalitách v ulicích Husova a Čapkovská.

 

K personálnímu obsazení městské policie v roce 2018 její velitel Jaromír Antl dodává: „Na základě výběrového řízení byl v druhé polovině roku přijat strážník, který k nám přestoupil z Městské policie v Praze. Bezprostředně po nástupu se u nás zapojil do výkonu služby.“

 

V přehledu činnosti městské policie se velitel zmiňuje o problémech, které strážníci v loňském roce nejčastěji řešili v oblasti veřejného pořádku: „V průběhu prvního pololetí se stále vyskytoval problém s tzv. bezdomovci, který se částečně v druhé polovině roku vyřešil jejich hospitalizací v různých zdravotnických zařízeních. Oproti předešlému roku jsme zaznamenali zvýšený počet výjezdů k osobám pod vlivem alkoholu. V této souvislosti se rovněž zvýšil i počet osob přepravených do protialkoholní záchytné stanice.“  

 

Vedení města oceňuje nadstandartní spolupráci městské policie a Policie ČR zajišťujících společně bezpečnost ve městě. Spolupráce bezpečnostních složek se prohloubila i díky schůzkám se starostou města. „Na schůzkách se s oběma veliteli policie, obvodního oddělení a dálničního oddělení, vzájemně informujeme o stavu bezpečnosti ve městě,“ řekl velitel Antl a dodal: „S policií spolupracujeme hlavně při řešení různých situací týkajících se trestných činů.“

 

Mezi činnosti městské policie patří problematika dopravních přestupků. „V oblasti řešení přestupků proti bezpečnosti a plynulosti dopravy jsme v roce 2018 evidovali 1286 přestupků, 104 z nich bylo spácháno překročením maximální rychlosti v obci. Bohužel neukázněných a bezohledných řidičů nerespektujících jak dopravní značení, tak obecné ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích na silnicích neubývá,“ sdělil velitel městské policie.

 

Městská policie působí rovněž v oblasti prevence kriminality. „Činnost městské policie v rámci prevence kriminality se dělí do tří základních skupin. První skupina je zaměřena na děti a mládež a je prováděna formou besed a přednášek v mateřských a v základních školách. Druhá skupina cílí formou besed na seniory. Třetí skupina se zaměřila na vyloučené lokality a osoby v nich žijící. Tato prevence je vykonávána především prostřednictvím tři asistentů prevence kriminality, kteří jsou zařazeni k městské policii jako civilní zaměstnanci,“ vysvětluje velitel. 

 

 „Z celkového počtu 557 záznamů provedených v protokolu událostí, kterými se zabývali strážníci ať už z podnětu občanů, nebo z vlastní činnosti, bylo 71 zaznamenáno prostřednictvím tísňové linky 156. Taktéž v roce 2018 se občané obraceli na městskou policii s věcmi, které nespadají do její kompetence. Jednalo se převážně o občanskoprávní spory a dále o věci spadající do kompetence jiných správních orgánů, nebo odborů. Strážníci se i v těchto případech snažili pomoci a poradit na jakou instituci je možno se v těchto případech obrátit,“ uzavřel ohlédnutí za činností městské policie v plynulém roce velitel Jaromír Antl.

 

Foto Aleš Felgr