Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.10.2019

Do nového roku se schváleným rozpočtem

26.12.18

z balonu 2018 003Zastupitelstvo města Vysokého Mýta schválilo na svém zasedání 12. prosince dva základní dokumenty týkající se hospodaření města v roce 2019, a to střednědobý výhled rozpočtu města sestavený na období 2020 - 2022 a rozpočet města na rok 2019. Město Vysoké Mýto vstoupí do nového roku v dobré finanční kondici, má zajištěny dostatečné zdroje na financování své běžné činnosti a dluhová služba vykazuje nízkou hodnotu. Zároveň probíhají finální přípravy na realizaci investičních akcí, na které jsou připraveny finanční prostředky v rozpočtové rezervě města.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města počítá s meziročním růstem daňových příjmů ve výši 2 %, meziročním růstem nedaňových příjmů ve výši 1 %, meziročním růstem běžných výdajů města ve výši 2 %. V uvedeném období neplánuje město přijetí žádné půjčky nebo úvěru, náklady na dluhovou službu jsou vypočítány s rezervou na růst úrokových sazeb ve výši cca 1,5 %. Saldo provozního rozpočtu se pohybuje okolo částky 26,9 milionů korun. Rozpočet hlavní činnosti na rok 2019 je sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 268 755,2 tisíc korun a výdaji ve výši 274 702,2 tisíc korun, financováním ve výši 5 947 tisíc korun. Schodek rozpočtu je pokryt volnými finančními prostředky města z minulých let. Nedílnou součástí hospodaření města v příštím roce je i jeho hospodářská činnost. Rozpočet hospodářské činnosti města na rok 2019 je sestaven s celkovými výnosy ve výši 21 106 tisíc korun, celkovými náklady ve výši 20 129 tisíc korun a plánovaným hospodářským výsledkem ve výši 977 tisíc korun. Město dále disponuje s volnými finančními prostředky nezapojenými do rozpočtu roku 2018 z minulých let ve výši přibližně 40 milionů korun. Výše závazků města z přijatých úvěrů a půjček činí 8,3 milionů korun. Město nepočítá s úpravou rozpočtu v oblasti navyšování běžných výdajů, výjimka může nastat pouze v případě obdržení nerozpočtovaných neinvestičních dotací, naopak bude volné finanční prostředky v průběhu roku zapojovat formou rozpočtových opatření, a to k zajištění financování investičních výdajů.

 

„Na investice jsme v rozpočtu vyčlenili 12,9 % celkových výdajů. Počítáme s tím, že toto číslo během roku určitě poroste,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Vedle realizace řady stavebních akcí budeme pokračovat například v projekčních přípravách revitalizací veřejných prostranství.“

Michal Zima, vedoucí odboru finančního

 

Foto Radek Štěpán