Ve Vysokém Mýtě vyvrcholily oslavy 100. výročí vzniku republiky

29.10.18

IMG 5769V sobotu 27. října vyvrcholily ve Vysokém Mýtě oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky. „Po celý rok si ve Vysokém Mýtě připomínáme osudové události osmičkových výročí, které ovlivnily život v naší zemi. V Regionálním muzeu jsme měli možnost shlédnout celou řadu tematických výstav a přednášek, navštívit akci Zažijte to znovu!, která o den prodloužila tradiční Městské slavnosti, a v neposlední řadě slavnostní koncert Komorní filharmonie Pardubice. Vysokomýtský pěvecký sbor Otakar s pěveckým sborem Bendl a Litomyšlským symfonickým orchestrem vystoupily v rámci oslav vzniku republiky v Levoči a ve Spišské Belé. Letošním jubileím věnovali velkou pozornost i v našich základních a středních školách. V rámci oslav žáci Základní školy Javornického a Základní speciální a praktické školy vytvořili na náměstí červenomodrobílou stovku a vypustili 100 balónků v barvách trikolory,“ shrnul starosta František Jiraský. Reportáž z oslav naleznete ZDE, fotogalerii Ivana Krejzy z koncertu Komorní filharmonie Pardubice ZDE, fotogalerii Aleše Felgra z happeningu Základní školy Javornického a Základní speciální a praktické školy ZDE, fotogalerii Ivana Krejzy ZDE a Aleše Felgra ZDE z oslav 100. výročí vzniku republiky.

 

 

 

 

 

 

 

I přes deštivé počasí se 27. října řada zájemců vydala s muzejníky na komentované prohlídky po městě. Odpoledne se otevřely dveře základních škol, gymnázia, stavební školy i radnice.

 

IMG 5729Na radnici si mohla veřejnost prohlédnout obřadní síň, zasedací místnosti zastupitelstva a rady města i kancelář starosty.  Pozornost návštěvníků upoutal stříbrný řetěz se znakem města a státním znakem, který si starosta zavěšuje při významných událostech a svatebních obřadech.

 

Muzeum českého karosářství a Regionální muzeum umožnily odpoledne vstup zdarma. Pouze na tento slavnostní den Regionální muzeum vystavilo několik mimořádných dokumentů. „Zcela výjimečně jsme umožnili veřejnosti, aby nahlédla do bývalého měšťanského pokoje s originální secesní výmalbou, který nyní slouží jako ředitelna,“ řekl ředitel muzea Jiří Junek a pokračoval: „Na pouhý jeden den jsme z muzejních sbírek vystavili výběr korespondence A. V. Šembery s významnými osobnostmi 19. století včetně ceněné korespondence mezi Zdeňkou Šemberovou a Tomášem Masarykem. Vystavili jsme rovněž originál nejstarší fotografie Vysokého Mýta z roku 1863.“ Kromě mimořádně vystavených dokumentů mohla veřejnost v muzeu shlédnout tematické výstavy 1918 – Vysoké Mýto SLAVÍCÍ a Zlaté české… ruce a století.

 

Odpolední program pod širým nebem začal před Základní školou Javornického zasazením pamětní lípy věnované vysokomýtským občánkům narozeným v roce 2018. Zástupci rodičů vložili pod kořeny lípy nerezovou schránku s dopisem a jmény 104 dosud narozených dětí. Zasazení pamětního stromu zpestřili hudebním pásmem žáci ze Základní školy Javornického.

 

100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 28Následující program na náměstí zahájily tanečním vystoupením děti z Mateřské školy Slunečná. Děti vystřídal taneční soubor vysokomýtského Orla, který v krojích zatančil tradiční Českou besedu. Odpolední kulturní blok na pódiu uzavřela kapela Ponny Expres.

 

Nedílnou součástí oslav byl i podvečerní pietní akt u pomníku padlých vojáků vysokomýtského 30. pěšího pluku. Slavnostní atmosféru pietního aktu umocnila přítomnost čestné stráže zástupců Armády ČR a zástupkyně Policie ČR npor. Šarky Vlčkové. Se státními vlajkami se k nim připojili vysokomýtští Sokolové. Starosta František Jiraský ve svém vystoupení hovořil o významu hrdinství. „Když se ohlédneme zpátky, vidíme mnoho hrdinských činů, na které bychom mohli navázat,“ řekl starosta. „V den 100. výročí samostatného československého státu bychom si měli připomínat i konkrétní lidské osudy našich spoluobčanů, kteří do dějin našeho národa aktivně zasáhli,“ uvedl v projevu major Michael Hylák z pardubického Krajského vojenského velitelství. Program pietního aktu pokračoval vystoupením studenta gymnázia Filipa Pešky, který přečetl úryvek textu profesora zdejšího gymnázia z konce roku 1918. Na závěr promluvil historik Zdeněk Horák o vysokomýtském 30. pěším pluku a jeho významné roli při obraně hranic mladého československého státu. Pietní akt zakončila večerka v podání žáků Základní umělecké školy, kteří se postarali o celý hudební doprovod pietního aktu.

 

100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 78Na pietní akt bezprostředně navázal lampionový průvod. V čele průvodu, který se vydal z Jungmannových sadů historickým centrem na náměstí, šli Sokolové s vlajkami, krojovaná skupina Orla a dechová kapela Dolnovanka. Mnozí z účastníků průvodu si po příchodu na náměstí zanotovali s pěveckým sborem Otakar oblíbené prvorepublikové písně.

 

Starosta František Jiraský poděkoval lidem za účast na oslavách. „Opravdu je co slavit. Přežili jsme dvě totality, nacistickou a komunistickou. Zbavili jsme se ruských okupantů. Dnes jsme opět svobodným demokratickým státem. Važme si spojeneckých svazků se zeměmi, které stojí na stejných civilizačních hodnotách, na jakých před sto lety vznikla Československá republika,“ řekl starosta a dodal: „Zažíváme ekonomicky příznivou dobu, daří se nám nejlépe za celou stoletou historii republiky. Měli bychom se snažit předat Českou republiku svým potomkům v dobrém stavu a učit je chránit hodnoty demokracie a svobody.“

 

Po československé hymně a slavnostním ohňostroji začala lidová veselice, na které zahrála dechová kapela Dolnovanka.

 

100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 20 kopie 100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 23
   
IMG 5973 IMG 6003
   
IMG 6038 IMG 6306
   
100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 40 100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 97
   
100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 89 100. VROI VZNIKU REPUBLIKY. OSLAVTE TO S NAMI 27.10.2018 107

 

 

Foto Ivan Krejza (3, 4, 5, 6, 9, 11, 12) a Aleš Felgr (1, 2, 7, 8, 9, 10)