Městské webové stránky budou po změně struktury přehlednější

18.10.18

WebovkyMěstské webové stránky procházejí změnou struktury, která zjednoduší vyhledávání informací. Jako první byla upravena záložka MĚSTSKÝ ÚŘAD. V její nabídce se snížil počet rubrik i položek. Tematicky související položky byly včleněny pod společný název. Po otevření položky se nahoře v liště objeví nabídka, například v liště položky Rada města naleznete informace o radě, usnesení rady města, jednací řád rady a kalendář jednání. Podobně bude postupně upravena struktura dalších záložek i nabídka na hlavní straně. Pro návštěvníky webových stránek je podstatné, že všechny doposud zveřejněné informace na stránkách zůstávají.     

 

Základní struktura stávajících webových stránek byla vytvořená na počátku roku 2007 a s přibývajícími informacemi a rubrikami postupně zkošatěla. Grafická úprava stránek provedená v roce 2012 orientaci v nabídce záložek sice zlepšila, ale neřešila jejich skladbu. S přibývajícími požadavky na zveřejňování dalších informací a zřízení nových rubrik a položek se struktura městských webových stránek časem stávala méně přehlednou. Současná úprava zlepší orientaci na stránkách a spolu s  tím i vyhledávání informací.