Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.6.2019

Vyhodnocení plánovacího setkání ke koncepční studii sídliště U Potoka

15.10.18

Setkani 1.10 3Na radnici se 1. října uskutečnilo plánovací setkání s veřejností v rámci přípravy KONCEPČNÍ STUDIE ÚZEMÍ VYMEZENÉHO ULICEMI JERONÝMOVA, POD KASINEM, JAVORNICKÉHO A ČESKÝCH BRATŘÍ, VYSOKÉ MÝTO. Cílem setkání bylo informovat obyvatele o připravované studii, důvodech pro její zadání, dalším postupu, budovat důvěru obyvatel v připravovanou koncepci území, zamezit případným neopodstatněným obavám a přispět k pocitu, že rozvoj území bude probíhat se spoluúčastí obyvatel území. Hlavním bodem jednání byla diskuse nad hodnotami, problémy, potřebami obyvatel a jejich prioritami rozvoje území. Cílem setkání nebylo nalezení shody na řešení jednotlivých témat, ale sběr podnětů, které projektant využije pro práci na koncepční studii.

 

Setkání se zúčastnilo více než 40 obyvatel, kteří se rozdělili ke třem pracovním stolům. Diskuse u jednotlivých   stolů probíhala ve třech blocích pod vedením moderátorů z řad projektanta a s účastí zástupců města. Nejdříve byly diskutovány a zaznamenány hodnoty území (co je zde dobře, co je pro obyvatele důležité, co je potřeba chránit a dále rozvíjet), dále problémy území (co nefunguje, co by potřebovali obyvatelé zlepšit, co se musí změnit, co hrozí, když se něco nezmění) a nakonec potřeby obyvatel (přeju si aby…, nerad bych aby…, konkrétní návrhy řešení potřeb a problémů). Na závěr každé části diskuse označili přítomní třemi body ty ze zaznamenaných hodnot, problémů a potřeb, které pro ně mají největší důležitost. Po ukončení práce u jednotlivých stolů představili moderátoři všem přítomným hlavní výstupy z diskuse u každého stolu – tedy ty hodnoty, problémy a potřeby, které v jejich skupině získaly největší počet prioritních bodů. Výstupy ze setkání využije projektant při práci na návrhu koncepční studie, který bude s obyvateli prodiskutován v průběhu listopadu, nebo prosince. Finální koncepční studie, upravená podle výsledků prosincové diskuse s obyvateli, bude městu předána v lednu.

 

ZELEŇ

Za největší hodnotu území účastníci setkání označili dostatek zeleně a vzrostlých stromů. Přes to byly diskutovány i problémy vyplývající z ne zcela promyšleného plánu výsadeb a nedostatečné údržby. Především v prostoru obou břehů potoka jsou stromy místy příliš husté a nadměrně zastiňují byty v přízemí bytových domů. V budoucnu bude nutno zeleň citlivě řešit a s obyvateli řádně diskutovat probírky a dosadby v porostech tak, aby bylo dosaženo optimálního poměru mezi světlem a stínem v území.  Velkým tématem diskuse bylo i využití rozsáhlé travnaté plochy ve svahu při ulici Pod Kasínem. Shoda v podstatě panovala nad návrhem založení nového parku. Budování parkovacího domu spojeného s bytovým domem či občanskou vybaveností v této ploše vyvolalo značné kontroverze. Zmíněna byla i nedostatečná vybavenost území mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši. V území dožívají dětská hřiště. S respektem ke všem obyvatelů a jejich rozdílným potřebám je třeba řešit dovybavení území aktivitami a vybaveností pro všechny věkové skupiny – od dětský hřišť pro různé věkové skupiny po klidná místa s posezením pro starší občany.

 

BLAHOVSKÝ POTOK

Významnou hodnotou území je Blahovský potok, který je při dostatečném průtoku dominantou veřejného prostoru území, avšak v době konání plánovacího setkání byl zcela vyschlý a na dně obnaženého koryta bylo zapáchající bahno a odpadky. Téma potoka je jedním ze základních úkolů koncepční studie území, který je nutno řešit ze všech hledisek od zjištění důvodů úbytku vody, přes zmapování zaústění kanalizačních přípojek do potoka až po estetické hledisko. V minulosti byla obyvatelům představena studie proveditelnosti revitalizace Blahovského potoka. Účastnící setkání byli zmateni vztahem této studie a koncepční studie, ke které proběhlo plánovací setkání. Řada diskutujících nesouhlasila se studií revitalizace potoka, protože její realizace by znamenala kácení množství stromů a při současném vyschnutí potoka lidé pochybují o její reálnosti.

 

DOPRAVA

Dalším diskutovaným tématem byla doprava, a to především doprava v klidu. Mnozí se shodli, že v území je nedostatek parkovacích míst. Diskutovány byly různé možnosti vybudování nových parkovacích míst – například ve svahu při ulici Pod Kasínem a to i formou parkovacího domu. Účastníci setkání se však shodli, že nová parkovací místa by neměla zásadně ubrat zelených ploch v území. Hodnotou území je jeho nezatíženost průjezdnou dopravou. V diskusi padly dílčí podněty na řešení nedostatků v systému dopravy území, jakým je například přeřešení křižovatky ulic Jeronýmova a Českých bratří, doplnění přechodu, doplnění návazností pěších tras či zjednosměrnění některých komunikací.

 

Na závěr je třeba poznamenat, že setkání proběhlo v přátelském a tvůrčím duchu. Pevně doufáme, že tento pocit sdílí všichni účastníci setkání a že v podobné atmosféře budeme společně pokračovat i při dalším setkání nad návrhem koncepční studie.

 

Karolína Koupalová, Aleš Hlavatý a Štěpán Vacík, zpracovatelé koncepční studie území vymezeného ulicemi Jeronýmova, Pod Kasinem, Javornického a Českých bratří, Vysoké Mýto

 

Planvaci setkani 1.10.2018

 

pdfVYHODNOCENÍ PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ KE KONCEPČNÍ STUDII ÚZEMÍ VYMEZENÉHO ULICEMI JERONÝMOVA, POD KASINEM, JAVORNICKÉHO A ČESKÝCH BRATŘÍ, VYSOKÉ MÝTO 5.03 MB