Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 24.1.2021

Zpracovatelé koncepční studie sídliště Družba předali vyhodnocení plánovacího setkání s veřejností

23.07.18

IMG 3323V rámci přípravy koncepční studie území vymezeného ulicemi Prokopa Velikého, Jiráskova, Gen. Svatoně a Odbojářská uspořádalo město koncem června setkání s veřejností (REPORTÁŽ ze setkání ZDE). Moderované diskuze se ujali zpracovatelé studie, kteří s občany debatovali o hodnotách, problémech i o prioritách území. Získané informace zpracovali a shrnuli je ve VYHODNOCENÍ ZDE.

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚRY VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

 

CHARAKTER A VYBAVENÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR

Využití a vybavení vnitrobloků a předprostorů domů přítomným obyvatelům dnes v podstatě vyhovuje a nepřejí si zásadní změny, jako například ve velkém dovybavovat vnitrobloky mobiliářem, drobnou architekturou, novými cestami. Přítomní obyvatelé se domnívají, že by to znamenalo nebezpečí ztráty intimity vnitrobloků, nebezpečí sdružování hlučné mládeže ve večerních hodinách. Zajímavým fenoménem území je velké množství sušáků na prádlo, které je podle některých možná naddimenzované, obyvatelé si však přejí možnost sušit prádlo venku zachovat.

Pro potřeby sportovního vyžití postačují stávající hřiště podél ulice Odbojářů. Jejich rekonstrukci je podle přítomných nutno navrhnout tak, aby byla maximálně polyfunkční a využitelná pro různé věkové kategorie. Návrh řešení vnitrobloků a prostorů před domy by měl umožnit obyvatelům domů dovybavit si prostor mobiliářem, či využívat ho k zahradničení podle vlastního uvážení, samozřejmě vždy pod dohodě s ostatními, se zřetelem na jejich potřeby a podle předem stanovených pravidel.

 

ZELEŇ

Velkým tématem diskuse byla zeleň, kterou obyvatelé považují za jednoznačnou hodnotu území a přejí si ji zachovat. Zároveň si však jsou vědomi, že je třeba zeleň probrat a obnovit, doplnit tak, aby byla zajištěna její dlouhověkost a kvalita. Sami obyvatelé považují některé stromy za nebezpečné, některé rostou příliš blízko fasád domů a znemožňují jejich údržbu. Konkrétní návrhy zásahů do zeleně, především vzrostlých stromů, doporučujeme s obyvateli důkladně komunikovat před jejich realizací, navržené zásahy řádně zdůvodnit.

 

DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Dalším diskutovaným tématem byla doprava. Účastníci setkání řešili nedostatek parkovacích míst, špatnou kvalitu některých komunikací a nedostatečnou infrastrukturu pro pěší – chybějící chodníky, přechody přes silnice a železnici. Nedostatek parkovacích míst si obyvatelé nepřejí řešit ve vnitroblocích. Jako možné řešení bylo navrženo zjednosměrnění některých ulic a vymezení podélných stání. Velkým problémem území je špatný stav kanalizačních přípojek k jednotlivým domům. Řešení situace podle některých komplikuje to, že kanalizace v území není zmapována. Obyvatelé upozornili také na rychlý průjezd vozidel ulicí Odbojářská, dále na nerespektování přednosti zprava.

 

Zpracovali:

Ing. Karolína Koupalová

Ing. Aleš Hlavatý

Ing. arch. Štěpán Vacík

 

VYHODNOCENÍ 1. PLÁNOVACÍHO SETKÁNÍ PRO AKCI „KONCEPČNÍ STUDIE ÚZEMÍ VYMEZENÉHO ULICEMI PROKOPA VELIKÉHO | JIRÁSKOVA (ZÁPAD) | GENERÁLA SVATONĚ | ODBOJÁŘSKÁ, VYSOKÉ MÝTO“